20 март, 2023

Компанията Solar Foods разработи процес за отглеждане на питателна храна от въздуха.

Финландската компания успява да отгледа богат на хранителни вещества протеин, наречен солеин. Той се произвежда от един-единствен микроб, с помощта на въглероден диоксид – от въздуха – и водород, който се отделя от водата с помощта на електричество.

За създаването на протеина, се използва процес на газова ферментация. В някои отношения, той е сравним с начина, по който се прави бира или вино, казва Паси Вайникка, главен изпълнителен директор на Solar foods. Той добавя:

„При производството на вино например, добавяте дрожди към захарната течност. За да растат, те имат нужда от захар, получавайки въглерод и енергия от нея. Целта е да отделят известно количество алкохол в заобикалящата ги течност. Ние правим същото, но нашият микроб не яде захар, а водород и въглероден диоксид, които ние вкарваме в мехурчетата като газове във ферментатора. Точно тук е същественият момент – как да се откъснем от селското стопанство. Не се използват никакви селскостопански суровини.“

Технологията може да има далечни ползи за бъдещето на нашия вид както на Земята, така и в Космоса, ако се развие достатъчно.

Строителството на първата мащабна фабрика започна в края на 2021 г. Очаква се да произвежда четири милиона ястия от солейн годишно и да влезе в експлоатация през първата половина на 2023 г.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Special Projects Editor