24 март, 2023

Micron Technology, Inc. обяви новият си модел Micron 7400 SSD с NVMe интерфейс. Той  осигурява водеща гъвкавост по отношение на предлаганите форм-фактори, PCIe Gen4 производителност и върхова сигурност, с което отговаря на изискванията на модерните центрове за данни. Фамилията Micron 7400 SSD е предлагана в седем форм-фактора и съществено улеснява прехода към нови сървърни архитектури.

Центровете за данни продължават да се развиват, благодарение на бързото нарастване на обемите от данни и все по-честото използване на приложения изискващи висока производителност. Ключовата нужда от обработка, анализ и подсигуряване на данните ускорява модернизирането на центровете за данни и изисква иновации от нов мащаб.

Широко SSD портфолио

Подобрената производителност и масовото възприемане на SSD-тата в центровете за данни изискват нови, оптимизирани форм-фактори. Тези фактори осигуряват бързо, надеждно и достъпно съхранение на данни при най-различни сценарии.

Micron 7400 SSD се предлага в новия PCIe Gen4 M.2 22x80mm интерфейс с включена защита при отпадане на захранването, както и в 2.5” U.3 SSD с дебелина 15 и 7 мм. Налични са три размера от новия E1.S Enterprise and Data Center SSD Form Factor (EDSFF), който предлага по-висока плътност, оптимизирана за флаш носители производителност и подобрени опции за захранване и охлаждане. Това дава възможност на потребителите да мигрират от по-стари сървъри към EDSFF сървъри с по-висока плътност с един SSD.

Серията Micron 7400 предлага капацитети от 400GB до 7.68TB във варианти за издръжливост един или три презаписа на ден.Наличното SSD използва цялото ноу-хау на Micron да въвежда иновации в индустрията – от контролера до фърмуера в комбинация с върхова NAND и DRAM технология и производствени процеси на световно ниво.

Micron 7400 SSD с NVMe предлага водеща гъвкавост по отношение на форм-факторите, PCIe Gen4 производителността и върхова сигурност, за да посрещне нуждите на модерните центрове за данни.

PCIe Gen4 производителност, която се мащабира

В сравнение с предишното поколение, Micron 7400 SSD предлага над двойно повече IOPs за ват и пропускателна способност. Обратната съвместимост с PCIe Gen3 системите помага за облекчаване на миграцията от Gen3 към Gen4 платформи. Налична е също така поддръжка на 128 именни пространства (namespaces) за увеличаване на скалируемостта във виртуални среди като хиперконвергираните инфраструктури и софтуерно дефинираните масиви. То поддържа и Open Compute Project (OCP) решения за квалифицирани среди.

Сигурност, подпомогната от хардуера

Micron 7400 SSD разполага и с доказани стандартизирани функции като TCG-Opal 2.01 и IEEE-1667 и нови опции за защита на данни както по време на работа така и в покой. Всички тези подобрения адресират нарастващите нужди на организациите от по-добри решения за подсигуряване на данните както в рамките на корпоративната инфраструктура така и в облачните среди.

Micron разви Secure Execution Environment (SEE), за да изолира и обработва сигурни трансакции и да разшири защитата срещу постоянно нарастващите заплахи. SEE, от своя страна, значително подобрява сигурността на данните в мрежа и при директен достъп посредством използване на специализирана памет, сигурен код и микропроцесор за сигурност.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Nikoleta Yanakieva Editor at DevStyleR International