20 март, 2023

Дигиталното безсмъртие, клонирането и връзката човек – компютър са във фокуса на първата българска книга за трансхуманизма, написана от историка, икономист и член на Обществената академия за наука, образование и култура Иван Спирдонов. Книгата  разглежда обстойно проблемите, свързани с влиянието на технологиите върху нас, начина, по който те могат да ни подобрят и направят по-силни, но също и рисковете да изгубим човешкото в процес на това.

Достигнал ли е технологичният прогрес точката, в която вече е способен да влияе върху самата същност на човека? Това е основният въпрос, разглеждан в първата българска книга, посветена на проблемите на трансхуманизма.

Въпреки че погледът на автора е насочен напред в бъдещето на цивилизацията ни, книгата разглежда проблема в неговата цялост, започвайки още от древни времена. о от Включва теми като Епосът за Гилгамеш и културата на антична Елада. Трудът е оформен като учебник, който изследва темата за трансхуманизма обстойно, включвайки неговите корени, различните течения и организации, основните тезиси, визии за бъдещето и критики към това научно и философско течение.

Тагове: , , , , , , , , , , ,
Special Projects Editor