6 октомври, 2022

Елена Ставрова е доцент и доктор по икономика, ръководител на катедрата по Финанси и отчетност в Стопански факултет към Югозападен университет. Университетът в Благоевград разполага с магистърска програма “Дигитални финанси” и е едно от малкото места в България, които подготвят студентите в тази нова финансова ниша. С доц- д-р Ставрова разговаряме именно за това – финтех еволюцията, образованието, банковите системи и дигиталното настояще и бъдеще.

Доц. д-р Ставрова, бихте ли се представили с няколко думи? Разкажете ни за себе си и за катедрата, която ръководите.

Интересите ми са в областта на финансите, като дисертационният ми труд е свързан с проблемите на банковата система и нейната връзка с реалния сектор – предкризисно и следкризисно. Изследването бе за въвеждането на валутния борд преди доста години. Това бе едно от малкото изследвания тогава, които прилагаха иконометрични методи и бе посрещнато с интерес от научния съвет. В момента съм ръководител на катедрата по Финанси и отчетност в ЮЗУ, в която преподават колеги доценти и професори в областта на застраховането, публичните финанси, счетоводството, одитът, финансовите пазари, социалното осигуряване и др. Ние сме малък колектив, тъй като сме провинциален университет, но за сметка на това сме много динамични и можем да вземаме бързи и иновационни решения когато променяме структурата на обучението. Цялата катедра е работила по проекти на Еразъм, проекти, финансирани от Европейската комисия, също така и по балканско сътрудничество с Гърция и Северна Македония. Последният ни проект бе за над милион евро за въвеждане на обучение по устойчив туризъм. Гостувала съм в университети в Полша, Чехия, Молдова. Също така имам усилени връзки с университети в Казахстан, Албания, Гърция, С. Македония и т.н. Работим по изграждането на междууниверситетска мрежа за прилагането на иновационни методи в обучението и в изследователската работа в областта на финансите и различните видове финансови пазари.

В ЮЗУ е налична магистърска програма „Дигитални финанси“. Бихте ли разказали повече за нея?

Програмата е предназначена за хора, които вече имат опит в банкови институции. Въпреки, че учебният план е предназначен за хора, които вече са завършили „Финанси“ и други специалности, то в „Дигиталните финанси“ са включени учебни дисциплини, чрез които студентите да се подготвят в много и разнообразни научни области, именно за успешна реализация в това направление. Както по отношение за използване на криптовалути, така и надзор, така и международни форми на разплащане, дигитални услуги, дигитален надзор, дигитализация на икономиката на публичния сектор. Ние предлагаме и изграждаме един модел за дигитализа-
ция на финансовите потоци в икономиката.

Споменахме няколко пъти дигитализацията. Забелязвате ли финтехът да провокира повече интерес сред студентите, отколкото традиционните финанси?

Когато започнахме работа по програмата, въобще не се задаваше COVID криза, както и този голям скок, който дигиталните финанси направиха. За нас бе неизбежно като хора, които са информирани в тази област, да видим какви са тенденциите и развитието. Така успяваме не да чакаме практиката да върви напред и след това висшето образование да се адаптира към нея. Напротив – ние искаме да дадем челно знание, за да могат студентите ни да са адаптивни в тази нова среда и да възприемат всичко ново, което се случва. Това, че кризата COVID тества тази готовност за приспособяване на ползвателите на дигитални финанси към тази нова форма на
предоставяне, то всички бяхме свидетели, че работи успешно.

Смятате ли, че COVID-19 се оказа в плюс за финтех сектора?

Това е така, защото банките трябваше да вземат много бързи решения. Промяната на бизнес модела на традиционните конвенционални банки и настройването им за работа в дигитална среда, както и трансформацията, която българската банкова система трябва да преживее, са важни. Дъщерните банки да кажем, нямат този проблем, защото получават софтуер и подготовка на специалисти сравнително бързо и евтино. Но за други банки е малко по-трудно, защото те трябва да направят значителни инвестиции. В този случай те подходиха много гъвкаво и започнаха да работят с финтех компании, на които бизнес моделът вече е проработил. Аз много се радвам, че ние вече имаме успешно реализирани студенти във финтех компании, които са на българския пазар от 2016, 2017 г. Това ни дава възможност да видим реално как работи този модел на сътрудничество на конвенционалното банкиране с финтех компаниите, които работейки в по-тясна ниша,
могат да се възползват от базата данни на конвенционалните банки по отношение на клиентския потенциал.

Цялото интервю с Елена Ставрова е част от специалното издание на DevStyleR „Fintech:: Възходът“ и може да бъде прочетено на следния ЛИНК

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,