29 март, 2023

Мая Василева е опитен HR Director в Prime Holding JSC, занимаващ се с набиране и обучение на кадри. Тя има доказана история на работа в ИТ индустрията. Силен професионалист, квалифициран в Executive Search и E-Recruitment, Leads Recruitment, тренировъчни програми и процеси.

Как оценявате заплатите в ИТ сектора в сравнение с други индустрии в България?

Заплатите в ИТ сектора са много по-добри от други индустрии в България и такава ще е тенденцията, според мен, много години напред във времето.

Нараснал ли е стандартът в заплащането в последните 5 години?

Стандартът в заплащането е нараснал, да, и то с доста висок процент, като започнем от Junior позициите и стигнем до най-високо ниво в една компания.

На какво отдавате факта, че ИТ секторът става все по-популярен сред обществото и привлича много млади хора? Фактор ли са заплатите и стандартът, или силно влияние има и възможността за кариерно развитие?

ИТ секторът става все по-популярен и някои от основните причини са: възможностите за професионално/кариерно развитие; много добри условия на труд, в т.ч. и работата от разстояние, която, от придобивка, се превърна в необходимост. Не по-малко важно за ИТ специалистите е това, че участват в създаването на технологични решения, иновации, които се ползват в много бизнеси, достигащи милиони потребители. Все по-голямата дигитализация, в световен мащаб, също оказва влияние при избора на ИТ професии.

Смятате ли, че бенефитите в ИТ индустрията са прекалено завишени, така че да служат като основен инструмент за привличане на кадри?

Аз не бих използвала това като аргумент, защото всичко се случва по естествен път- когато заплатите вървят нагоре е нормално и социалните придобивки да се увеличават. Относно това, дали служат като инструмент за привличане на кадри – и да и не. Водещите

фактори при смяна на работа са по-скоро интересни проекти, нови технологии, добра работна среда – тук визирам отношенията в екипите, организацията на работния процес, фирмена култура и комуникации.

Бенефитите са само добавка, на която през последните години доста се акцентира, ала това вероятно ще е до време.

Каква е максималната заплата, която може да се достигне от един ИТ специалист според вас? Кои позиции и технологични области са най-добре платени?

Според мен трудно някой би определил максимума, до който може да стигне възнаграждението на един ИТ специалист, тъй като има много фактори, които се вземат предвид на ниво компания – специфика на бизнеса, финансовите аспекти, фирмени политики, индивидуални компетентности на служителите и тяхното представяне, трудовите пазари, конкуренция и т.н.

Ще растат ли още заплатите в софтуерния бранш или ще достигнат таван?

Заплатите определено ще продължават да растат, може би с по-бавни темпове, и както споменах по-горе, таван в момента няма.

Според вас вдигането на максимално осигурителния доход ще повлияе ли негативно върху ИТ сектора и заплащането?

Вдигането на максималния осигурителен доход винаги повлиява на ИТ сектора, тъй като голяма част от заетите в него се осигуряват на максимума. Някои компании имат практика да „компенсират“ увеличението при осигуровките за сметка на служителите , като увеличават съответно и възнаграждението им, така че нетните нива да се запазят. В този случай, за служителите няма да има разлика, но пък разходите за работодателя ще се увеличат по-чувствително, тъй като ще трябва да покрият увеличението в осигуровките и за двете страни.

Има ли разлика в заплащането на специалистите между София и другите градове в България? На какво се дължи?

Имаше разлики в заплащанията до преди 2 години, но в момента нивата се изравняват и най-вече, защото голяма част от екипите работят дистанционно и местоживеенето не е толкова определящо.

Има ли разлика в заплащането на мъжете и жените в сектора у нас и по принцип в световен мащаб?

Не, не мисля, че дори някога е имало съществена или някаква разлика при заплащането на труда в ИТ сектора, по този признак.

Има ли промяна в заплащането и в допълнителните придобивки, вследствие на пандемията COVID-19?

През изминалата година не малко от компаниите предприеха различни мерки за оптимизиране на разходите. Към момента вече се забелязва подобрение на ситуацията в бизнесите към сектора и това респективно се отразява и на заплащанията и придобивки.

Ще променят ли компаниите от бранша политиката си за формиране на възнаграждения вследствие на това, че се предвижда работата от вкъщи да продължи като тренд? Как се променят? Чували ли сте за интересни практики по темата?

Не очаквам работата от разстояние да повлияе особено върху политиките за възнаграждения. Водещо при определяне на нивата на заплати си остава експертността.

Как се случват повишенията в условията на пандемия? Как се оценяват служителите? Променят ли се сроковете и сумите?

Специално при нас този транзишън стана много естествено, буквално от петък следобяд до понеделник всички имахме готовност да продължим работа изцяло римоут без да има сътресения- това е опит, който ние придобихме назад през годините като част от фирмената ни култура. В първите месеци от пандемията някои от текущите или планирани дейности, в т.ч. обучения, оценявания, повишения, останаха на заден план, тъй като приоритетно трябваше и бизнесите на нашите клиенти да се адаптират към новите условия, но много бързо след това всичко се централизира отново и в момента върви по план.

Какъв е новият тренд, който забелязвате? Какво да очакват заетите в индустрията? (например какви позиции/професии ще се търсят)

Забелязвам, че пазарът се раздвижва и от двете страни. Не бих могла да прогнозирам какви позиции/ професии ще преобладават, при всеки случай ще продължи търсенето на експерти, със специфичен, според бизнеса на компаниите, технологичен профил, както и специалисти по маркетинг и продажби; засилено търсене има и на специалисти по подбор. Очаквам също да се разширят възможностите за хора без опит, които имат желание да се развиват професионално в ИТ сферата. В голяма част от компаниите се прилагат стажантски програми, провеждат се специализирани курсове, имат много добро въвеждащо обучение и това е тенденция, която ще продължава занапред.

Други интересни коментари и интервюта със специалисти от ИТ сектора са налични в специалното издание на DevStyleR „Заплатите в софтуерния бранш 2021“, което можете да прочетете ТУК

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,