29 март, 2023

В средата на май, като естествен отговор на породените в алгоритмичната общност интерес и ангажираност, създателите на Tuesday Afternoon Club ще стартират и най-новия проект на инициативата. 

The Challenge е алгоритмично състезание, насочено към IT професионалисти и студенти, както и към по-млади участници с нужната компетенция. То ще се проведе в изцяло онлайн формат. 

Подобни състезания, насочени към вече изградени професионалисти, се организират относително рядко. По думите на проф. Красимир Манев от екипа на The Challenge те са от голямо значение, тъй като поддържат у участниците готовност за решаване на по-сложни алгоритмични задачи и спомагат за излизане от рутината на ежедневието. Наред с това те носят и удоволствието и удовлетворението от намирането на нетривиални – по-бързи и/или по-елегантни, решения.

Състезанието включва два типа задачи:

  • Speed-Up Challenge. Алгоритмична задача, чието решаване отнема относително кратко време. Основният фактор при оценяването е максималният брой тестове, които се покриват в съответната електронна система.
  • Deep Dive Challenge. Задача с технологичен характер, която изисква предварително проучване и съответно – повече време. Оценката се основава на ефективността на решението, качеството на кода и цялостния подход към проблема.

Регистрацията за The Challenge e отворена до 7 май на създадената за целта платформа.

Наградният фонд включва коучинг сесии с екипа зад състезанието, техническа литература, както и други награди.

В случай че епидемичната обстановка позволи, организаторите предвиждат и събитие на живо – среща с победителите в края на май 2021 г.

За малко повече от година инициативата Tuesday Afternoon Club успя да се наложи като платформа, която в онлайн дискусии среща представители на българската алгоритмична общност – университетски преподаватели, професионалисти от индустрията и студенти, желаещи да се развиват в сферата.

Трите издания на Tuesday Afternoon Club, осъществени до момента, бяха съпътствани и от мини-кампании, включващи редовен обмен на техническа литература, както и малки алгоритмични предизвикателства, подбрани и формулирани от членовете на общността.

За организацията на Tuesday Afternoon Club, както и на всички свързани с инициативата проекти, се грижи екипът на  MNKnowledge

Първото издание на The Challenge се провежда с доверието и пълната подкрепа на Chaos Bulgaria.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Shop manager