21 юли, 2024

Десислава Захариева – Узунова е старши специалист на позиция VP of Engineering в Prime Holding. Oтговорна e за създаването, изпълнението и надзора на всички инженерни стратегии, процедури и цели. Подкрепя също така ръководството на екипа и осигурява гладкото протичане на ежедневните и дългосрочни операции на инженерния отдел. Страстта й към програмирането датира от близо 20 години, като не спира да експериментира с различни технологии. Кариерният й път е свързан с работа както за продуктови компании, така и в ИТ консултантски компании. Говори пет езика, освен майчиния български език, и съвсем скоро ще защити докторантура по Информатика. Обожава да пътува и е запалена по мода, спорт и кулинария.

Откъде се породи интереса и страстта Ви към технологиите?

Страстта ми към технологиите се появи когато бях ученичка в математическата  гимназия. По това време освен математика и чужди езици, започнахме да учим и програмиране с Pascal. Аз съм от поколение, което все още се наслаждаваше на много игри на открито, но имах щастието да притежавам и персонален компютър. Времето, прекарано пред него винаги беше много вълнуващо за мен. Спомням си как продължавах да развивам програмите, които пишехме в училище и понякога се случваше не всичко да работи спрямо очакванията ми. Вечер си лягах и мислех къде съм сгрешила. Случвало ми се е да се сещам посред нощ за правилния подход и да тичам пред компютъра, за да направя корекции в кода си. Това бяха моментите, в които осъзнах, че технологиите са моето призвание.

Вие сте започнала своята кариера като разработчик на софтуер, била сте Team Lead, CTO, а в момента сте VP of Engineering. Помогна ли ви целия този технологичен опит за правилното създаване и изпълнение на всички инженерни стратегии, процедури и цели в компанията?

За мен винаги е било важно да се развивам и да уча нови неща във всяка една роля, която съм изпълнявала. През годините съм имала възможността да работя в компании с различна визия както и да видя и изпробвам редица подходи при изграждането на инженерните стратегии. Много полезно беше да видя успешни стратегии за развитие на технологичните организации както и такива, които имат определени пропуски. Това спомага за натрупването на значителен технологичен, но и на лидерски опит.

Кои са най-добрите подходи при разработването на инженерни стратегии, на базата на Вашия опит?

Най-добрите подходи не са непременно тези, които са описани в книгите или се промотират от дадени компании, в които са били успешни. Хубаво е непрекъснато да се информираме за добрите практики в този аспект, но също така това, което работи за едни компания, не винаги е подходящо за други. Преди да започнем каквато и да било инициатива е важно да направим анализ на текущото състояние на организацията и да пречупим стратегиите през призмата на дадената компания и нейните бизнес цели както и да подберем правилно хората, с които да го постигнем. Понякога страхът от това да правим големи промени ни спира дори да започнем дадена инициатива. В такива случаи можем да приложим подход с редица итерации като на всяка правим анализ и събираме обратна връзка, за да преценим дали се налага да направим промяна в избраните методи.

По какви проекти работите в момента и с какви технологии? Какви са предизвикателствата?

Едно от основните предимства на това да работиш в компания, която предоставя консултантски услуги в областта на информационните технологии е, че проектите, по които се работи, са изключително разнообразни откъм технологии и развиват редица умения. Работим основно по проекти за финансовата сфера, мониторинг на мрежи, човешки ресурси и други. Използваме редица технологии и езици за програмиране, сред които Java, .NET, JavaScript, Python, C++, Salesforce. Разработваме множество мобилни приложения като в последните години сме се фокусирали върху кросплатформени разработки. Активно развиваме и UI/UX и QA експертиза. Основното предизвикателство са свързано с намирането на талант, който се идентифицира с визията и културата на компанията и едновременно с това да притежава подходящата технологична експертиза и гъвкавост. Не по-малко предизвикателство е веднъж намерен, този талант да бъде задържан.

Какви са целите на компанията в краткосрочен и дългосрочен план? Планирате ли разрастване на екипите?

В нашия бизнес има две основни посоки, в които винаги трябва да се мисли – клиенти и служители. По отношение на клиентите сме работили и работим с както с големи корпорации (някои от тях част от Fortune 500), така и с компании, които сега стартират своя бизнес. Всички те ни вярват да ги консултираме и да имплементираме решенията, до които достигаме съвместно.  Клиентската ни база се разширява постоянно, като само за 2020-та година, въпреки пандемията, сме добавили 20 нови лога и не виждаме причини тази тенденция да не продължава. Както в кратък, така и в дългосрочен план, основен приоритет за компанията е идентифицирането, привличането и задържането на най-добрия талант. Към това трябва да се добави и развитието на този талант. За нас е важно и да подпомогнем и хората, които са ентусиазирани по отношение на технологиите, да стартират успешно своето кариерно развитие като разширяваме както стажантската ни програма, която вече се провежда три пъти в годината, така и съвместната ни дейност с някои висши учебни заведения и гимназии. В университета във Велико Търново, където създадохме бакалавърска програма по Приложно програмиране през 2016-та година съвместно с Факултета по математика и информатика, първият випуск завърши през май 2020-та и статистиката показва, че завършилите са два пъти повече от средните завършили за такъв вид програми в страната (спрямо броя започнали ги), както и че два пъти повече са се реализирали като програмисти (пак, спрямо средния процент за такива програми в България). Активно търсим талант в цяла България, а преди почти пет години отворихме офис и в Ниш, Сърбия, като също имаме колеги в Китай, Русия, Германия, САЩ, Украйна, Полша и Швейцария. Всичко е много динамично и за да не сваляме изискванията към кандидатите за работа, трябва да продължаваме да инвестираме както в създаването на талант, така и в иновативни подходи към намирането, развитието и задържането на типа хора, които искаме да имаме като колеги.  В нашия бизнес, единственото смислено устойчиво конкурентно предимство е културата на фирмата. Всячески се стремим да поддържаме такава култура, която да е максимално близо до идеалната за типа хора, с които искаме да работим.

Колко е важен според Вас лидерът за успешната работа на екипите?

Като част от инвестицията, която правим в хората, ние се фокусираме върху развитието не само на техните технологични умения, но и върху личностните и социални им умения. Идентифицирането и развитието на успешни лидери е от изключителна важност за повишаване на експертизата в една компания и успешното достигане на нейните цели. Именно лидерите трябва да споделят визията на организацията и да я комуникират към останалите от екипа. От тях се очаква да служат за пример и да вдъхновяват колегите около себе си като по този начин предизвикват желанието им да се идентифицират с тях.

Каква е формулата на успешния екип? Каква роля играят работната обстановка, фирмената култура и компанията като цяло?

Сформирането на един успешен екип се простира отвъд избора на професионалисти с подходящата експертиза. За да се чувства една група от експерти като част от екип, те трябва да бъдат обединени от обща цел. Екипът следва да бъде подравнен с целите на организацията както и да е наясно с неговия принос към тези цели. Важно е също така да са определени ясно ролите и отговорностите в дадения екип. Не трябва да бъдат подценявани и различните дейности за сплотяване на колектива както и да се работи в посока неговата самостоятелност. Абсолютно задължително е да се дава възможност на екипа и да избира как да допринася по свой начин за успеха на организацията.

Кои са най-ефективните практики за насърчаване на екипната мотивация и креативност?

Според мен един от най-ефективните подходи за мотивация на екипа е неговото овластяване. Всеки един член на екипа трябва да бъде наясно, че му бива гласувано доверие да взима самостоятелни решения и да носи отговорност за действията си. Важно е да не се страхуват да правят грешки, а да се стремят да поучат максимално от тях. На всеки един служител трябва да бъде осигурена възможността да развива своята експертиза и да даде най-доброто от себе си. Културата на компанията и нейните ценности трябва да са ясно комуникирани и нейните служителни да се припознават в тях.

Как ситуацията с COVID-19 повлия на компанията ви? На какъв модел на работа залагате в периода 2021-2022?

По отношение на отдалечената работа, имахме изградена култура за нея от самото създаване на компанията. Някои колеги работеха и преди пандемията изцяло от вкъщи. Имаме опит с изграждането на дистрибутирани екипи и покрай редицата локации, в които имаме офиси и затова не се усети проблем с продуктивността на екипите, имайки вече утвърдените процеси на работа. Един ден взехме решение, че ще работим отдалечено и на следващия просто се случи. Все пак в момента отдалечено работи преобладаващата част от колегите като поради създалата се ситуация рязко намаляха и възможностите за екипни инициативи. Затова смятам, че е важно да поддържаме активна връзка с колегите и непрекъснато да преосмисляме стратегиите си по отношение на задържане на служителите. Имаме офиси в различни локации и в бъдеще ще продължаваме да залагаме на отдалечената работа с добре изградени процеси. В бизнес отношение предимство беше, че имаме диверсификация на сферите, в които работят нашите партньори. Това ни спаси от сериозни сътресения, тъй като кризата се отрази неблагоприятно на някои от нашите партньори, докато при други бизнесът им процъфтява.

Какво бихте препоръчали на младите таланти, които тепърва стартират своята кариера? Откъде да започнат?

Да преценят преди всичко дали това е тяхната професия, защото тя изисква изключителна отдаденост и да учат новости непрекъснато. Да избират внимателно мястото, където ще стартират кариерата си – нека направят добро проучване на компаниите и да изберат такава, в която ще им бъде изготвен план за кариерно развитие, съобразен и с техните цели както и компания с традиции в менторската дейност. Нека освен курсове в платформите за обучение да не пренебрегват и качествената техническа литература, защото нищо не може да замени задълбочените познания, получени от добрата книга. Когато започнат да се занимават с дадена технология да вникват как работи в детайли и да не се задоволяват с повърхностна информация. В никакъв случай да не подценяват експертизата във фундаментални технологични умения по алгоритми, структури от данни и шаблони за дизайн например. Още от самото начало да се стремят да учат добрите практики и подходи за програмиране.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,