24 март, 2023

Профил на компанията:

„Информационно обслужване“ АД е безспорен лидер в областта на високите технологии в България. Дружеството е определено от българската държава като национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти с Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Агенцията по обществени поръчки, Национална агенция за приходите, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенция „Митници”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството , Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на здравеопазването и др. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България.

Основен приоритет в инвестиционната програма на дружеството е повишаване на компетенциите и професионалното развитие на служителите, разширение на технологичния капацитет и информационната сигурност на технологичните центрове за данни на компанията. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България.

Защо да работиш в „Информационно обслужване“ АД

  • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение. Участие в широк спектър от различни бизнес процеси
  • Повишаване на квалификацията и възможности за разширяване на познанията в различни области чрез ИТ курсове, езикови курсове. Възможност за включване в програмата CISCO Networking Academy
  • Инвестираме в служителите си, които имат желание да продължат обучението си в университет, чрез заплащане на семестриални такси, закупуване на учебна литература, отпуски за подготовка и явяване на изпити и др.
  • Възможности за работа от офисите на компанията във всички 27 областни градове в страната

 

София, България Главен Офис
600+ Брой служители в БГ

Технологии:

CORE LANGUAGES

Java, Spring, C#, JavaScript, PHP

MODERN WEB

React, PostgreSQL

EMERGING TECHNOLOGIES

React Native

CORE LANGUAGES

Java, Spring, C#, JavaScript, PHP

MODERN WEB

React, PostgreSQL

EMERGING TECHNOLOGIES

React Native

Работни часове и отпуска
Фиксирани часове
Гъвкави Часове
Годишна отпуска 25 дни
Начин на работа
Офис
Работа от вкъщи
Хибриден
Бенефити
Допълнителна отпуска
Програма за бонус при препоръка
Ваучери за храна и гориво
Насърчаване на активен начин на живот (карти за спорт, свежи плодове в офиса и т.н.)
Допълнително здравно осигуряване
Годишен медицински преглед
Редовни тиймбилдинги
Програма с опции/акции на компанията
Програма за развитие на личностни умения
Програма за развитие на професионални умения

Свържете се с Information Services JSC:

Email:

Тагове: