„Информационно обслужване“ АД е безспорен лидер в областта на високите технологии в България. Дружеството е определено от българската държава като национален системен интегратор на държавната администрация. Компанията изгражда, поддържа, развива и наблюдава работоспособността на информационните системи с национално значение. „Информационно обслужване АД“ е основен партньор на държавните институции и изпълнява ключови проекти с Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Агенцията по обществени поръчки, Национална агенция за приходите, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенция „Митници”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството , Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на здравеопазването и др. Компанията е първият сертифициран доставчик на удостоверителни услуги в България.

 Основен приоритет в инвестиционната програма на дружеството е повишаване на компетенциите и професионалното развитие на служителите, разширение на технологичния капацитет и информационната сигурност на технологичните центрове за данни на компанията. „Информационно обслужване“ АД разполага с клонова структура, която покрива всички областни градове в България. 

Защо да работиш в „Информационно обслужване“ АД

  • Работа по дългосрочни проекти за разработка и усъвършенстване на информационни системи от национално значение.     Участие в широк спектър от различни бизнес процеси
  • Повишаване на квалификацията и възможности за разширяване на познанията в различни области чрез ИТ курсове, езикови курсове. Възможност за включване в програмата CISCO Networking Academy
  • Инвестираме в служителите си, които имат желание да продължат обучението си в университет, чрез заплащане на семестриални такси, закупуване на учебна литература, отпуски за подготовка и явяване на изпити и др. 
  • Възможности за работа от офисите на компанията във всички 27 областни градове в страната
Тагове: