27 септември, 2022

Велин Стефанов е доказан специалист в проектирането, разработката и управлението на софтуерни решения от голям размер. Той има 13 години успешна кариера в ИТ сферата, като последните 5 години е активно-разработващ мениджър на мултинационален инженерен екип в DHL ESS.  Завършил е Факултета по Математика и Информатика към Софийски университет „Св. Климент Охридски”, както и Софийската Математическа Гимназия.

DHL Enterprise Software Solutions (ESS) заема централна роля в най-голямата дигитална трансформация  и автоматизация на процеси в DHL, която променя ежедневната работа на стотици хиляди служители по целия свят. Базираният в София, Прага и Кьолн (в момента се разкрива звено на ESS в Германия) екип разработва и поддържа цялостна система за управление на транспорта (TMS), която ще замени всички съществуващи системи в повече от 32 държави.

От самото си възникване екипът участва не само в чистото прилагане на бизнес логиката и технологичното развитие на системата, но и в цялостната организация на проекта и проектирането на бизнес процесите в новата система на логистичния гигант.  Целта на новата система, която вече функционира в редица държави, е да хармонизира съществуващите оперативни и финансови процеси, както и процесите по отчитане, и да замени старите системи с най-съвременните стандарти. Екипът от ИТ професионалисти е вече над 40 човека и продължава да се разраства.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,