21 юли, 2024

Васил Чомаков е Senior Software Engineer във VMware и един от 20-те ТОП софтуерни специалисти на DevStyleR от проучването ни ТОП Софтуерните Компании. С него разговаряме за пътя на развитие в постоянно променящата се индустрия и качествата, които един специалист трябва да притежава.

Какво е усещането да сте сред водещите в тази класация?

На първо място, съм поласкан, че съм номиниран в тази класация. Благодаря на колегите за номинацията и за подкрепата. Наясно съм, че на практика няма формални критерии за класация на софтуерните специалисти, така че това е може би, на първо място, състезание по популярност. Благодаря, че са ме номинирали и че са ме включили в състезанието.

Кои са задължителните качества, които един специалист във Вашата професия трябва да притежава?

На първо място, бих казал аналитично мислене, защото по-голямата част от работата в нашата професия е решаване на проблеми. Така че така нареченият problem solving е в основата на нашата работа. Също така е хубаво специалистите да имат любознателност и желание за развитие и обучение, учене на нови технологии. Знаете, нашата индустрия се развива доста бързо. Преди около петнадесетина години на практика не съществуваше, а вече десетки милиони инженери работят в софтуерната индустрия по света. Така че желание-то да се учат нови неща, нови технологии, нови концепции, разбира се, аналитичното мислене, което ни позволява да подхождаме към проблемите по аналитична начин са в основата на успехите в индустрията.

Имате ли златно правило, което прилагате в работата си?

Не бих могъл да откроя конкретно единствено златно правило най-малкото, защото всяко правило си има изключение. Даже може би, ако има едно правило, то е че всъщност няма такова златно правило. Но разбира се, по-скоро има множество общоприети и добри практики, които има известно съглашение хората в индустрията да спазват, така че работата да върви гладко. Може би, ако все пак трябва да отличим едно единствено нещо, предполагам това би било да подлагаме на съмнение всяка информация. Да бъдем критични. Така че всяко решение може да бъде правилно или грешно, но ако е добре обосновано, то винаги може да бъде защитено в дадена ситуация като правилното решение, което сме взели, имайки дадената информация.

Кои са най-добрите начини за справяне с предизвикателствата?

Може би едно от най-важните качества е спокойствието, тъй като предизвикателства винаги ще има и винаги е имало. На практика всеки нов проблем, който един софтуерен инженер решава най-често включва нещо,
с което той или не се е сблъсквал или поне части от него е нов проблем, ново предизвикателство. Така че важно качество е спокойствието. В крайна сметка всеки проблем има решение, по-добро или по-лошо. Друго важно качество е възможността за комуникация, за споделяне и за колаборация с колегите, тъй като винаги колективният интелект, колективното знание е по-голямо от индивидуалното, персоналното, така че възможността да може да разчитаме на съвет, да можем да обсъждаме проблемите и да се опитваме като екип да стигаме до решения също бих каза, е ценен съвет за справяне с предизвикателствата.

Съвет към стартиращите във Вашата професия? Как се става успешен в ИТ сектора?

На първо място, желанието за обучение. ИТ професията и разработката на софтуер е вече много популярна. Има много университетски програми, академии, хиляди книги, видео обучения, статии, състезания по програ миране. Общо взето възможностите за развитие са неограничени. Хората трябва да имат желание да се развиват, да учат нови неща, да се интересуват, да бъдат любознателни. Също така като второ качество да нямат страх от промяната и от това, че нещата се развиват със сравнително бързи темпове спрямо класиче- ските индустрии. Това е абсолютно нормално за нашата индустрия. В крайна сметка в основата лежат едни базови, фундаментални знания на базата, на които човек може да развива своите качества, познания и практика в различни посоки. Фундаменталните неща не се променят, не е страшно, че нещата се променят с бързи темпове. Това е както до известна степен предизвикателство така и от друга страна едно от предимствата на тази индустрия. Тя е индустрия с високо добавена стойност, която се занимава с високи технологии, неща които интересуват света, неща които се развиват. Виждате възможностите са все повече. Ако до скоро индустрията не съществуваше, вече възможностите в световен мащаб са много, всяка година се разкриват хиляди работни места, цели нови сфери се създават, като например в близките години се очаква изкуствения интелект да вземе много голяма порция от нашия живот, от нашата работа. Изкуствения интелект, машинно самообучение и всички други сфери, дори кацането на Луната включват някаква ИТ и софтуерна разработка. Възможностите са неограничени, стига само хората да имат желание за учене и достатъчни условия да успяват да се развиват в
нашия сектор.

Какво си пожелавате в професионален план за 2021 г.?

Едва ли ще бъде изненада, предполагам доста хора ще си пожелаят на, първо място, да отмине пандемията. Доста необичайна за всички ни ситуация – затворени офиси, remote работа от вкъщи. Със сигурност до някаква степен промени начина на работа и процесите. Почти всички искаме да се върнем към стандартния си начин, по който можем да работим заедно в офиса и да колаборираме повече. Предполагам всеки, който питате иска да забрави 2020 година с предизвикателствата в нея и час по-скоро да се върне към нормалния начин на работа. Разбира се, едно от големите предимства в нашата индустрия е все пак, че ние буквално за един ден успяхме да преминем към отдалечен начин на работа и до ден днешен почти не се усетили някакви сътресения, защото естеството на работа е дигитално, разбира се. За всички останали индустрии смятам, че ще бъде много позитивно света да се върне към нормалния начин на работа без пандемии и без ограничения!

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author