24 март, 2023

38.7% от заетите в тех индустрията няма да се чувстват комфортно да се върнат на работното си място без допълнителни мерки за безопасност (напр. маски за лице, социално дистанциране и др.). Това сочи проучването “Ваксините и Софтуерната Индустрия: Пресечната Точка”.

16.1% от отговорилите биха се върнали на работните си места, но смятат, че поне маската трябва да остане като задължителна мярка за безопасност.

Много близък е и делът на тези, които нямат притеснения да работят отново в офиса дори без спазване на специални мерки, а именно – 32.3%. От тях 6.5% заявяват, че въобще не се страхуват от COVID-19, тъй като го приемат за обикновен грип.

29% от участвалите в проучването не биха поели излишен риск и споделят, че биха се върнали на работа в офиса както преди пандемията само ако техните колеги са ваксинирани.

Ако желаете и вие да споделите мнение, може де попълните анкетата по-долу:

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,