21 юли, 2024

Microsoft насърчава хората по целия свят да възприемат отговорно поведение и „дигитална култура“ (digital civility) и да се отнасят помежду си с уважение и достойнство онлайн. Това е причината от тех гигантът да оповестят резултатите от специално проучване, проведено през май миналата година.

Като участник в Деня за безопасен интернет (SID) през последните 17 години, Microsoft призовава потребители по целия свят да се включат в Digital Civility Challenge и да научат за онлайн рисковете за безопасността в най-новия Индекс за дигитална култура (Digital Civility Index – DCI).

Предизвикателството Digital Civility Challenge насърчава потребителите да прилагат 4 основни принципа на поведение:

  1. Златното правило – всеки да се отнася към другия с уважение, разбиране, учтивост и съчувствие.
  2. Уважение към различията, признаване на различните перспективи, а когато възникне несъгласие, да се избягват лични атаки, обвинения и „посочване с пръст“.
  3. Да се направи пауза преди да се отговори на твърдение, с което човек не е съгласен – да не се публикува нищо, което може да нарани другия, наруши репутацията му или застраши сигурността му.
  4. Отстояване на собствените позиции и същност, оказване на подкрепа на тези, които са обект на онлайн злоупотреба и жестокост.

Индексът на Microsoft се основава на проучване, направено през май 2020 г., с цел да се изследва състоянието на дигиталната култура днес и да се преценят нагласите и възприятията на тийнейджъри (на възраст 13-17 години) и възрастни (на възраст 18-74 години) в 32 държави. Проучването включва въпроси като „Какви онлайн рискове сте изпитали Вие и Вашето близко обкръжение, кога и колко често са възниквали рисковете и какви последствия и действия са били предприети?“ – и измерва излагането на 21 онлайн риска в четири области: поведенческа, морална, сексуална и лична/натрапчива, в продължение на целия им живот.

Индексът работи на следния принцип: колкото по-ниска е стойността (по скала от 0 до 100), толкова по-ниска е възможността респондентите да бъдат изложени на риск и по-високо е възприетото ниво на онлайн култура сред хората в тази държава. Индексът разкрива, че излагането на онлайн рискове е спаднало с три процента спрямо предходната година, от 70% на 67%.

Първите 5 онлайн риска от общо 21, които проучването разглежда, са:

1) нежелан контакт

2) различни видове измами

3) нежелан секстинг (съобщения със сексуално съдържание)

4) злобно отношение към някого

5) тролинг (провокации/умишлено провокиране на конфликти).

Вижте повече резултати от проучването в Индекса на Microsoft за дигитална култура, включително разкриване на факти като:

  • На тийнейджърите се дължи значителното подобрение в онлайн културата на поведение. Всъщност индексът при тях за всичките 32 държави се подобрява до 63% от 66% през 2019 г., докато DCI сред възрастните респонденти се подобрява само с един процент (до 71% от 72%). Освен това тийнейджърите показват по-добри резултати във всичките четири рискови категории, като сексуалните рискове спадат с почти четири процентни пункта за младите хора. Този спад може да бъде обвързан с по-голяма информираност сред тийнейджърите за сериозни онлайн рискове, като изнудване и други злоупотреби.
  • Милениалите и поколение Z са били най-силно засегнати от онлайн тормоз.
  • Всеки четвърти човек казва, че културата на поведението в интернет е била подобрена по време на COVID-19.

Шест географски локации са добавени към последната анкета, проведена през април и май 2020 г., като за първи път са изследвани Дания, Филипините, Испания, Швеция, Тайван и Тайланд. Австралия е включена отново след последното ѝ участие през 2017 г. Сред тези нови участници или повторно добавени държави, Тайван регистрира най-благоприятния показател за индекс на дигитална култура като дебютант и се нарежда на пето място сред 32-те изследвани географски региони, регистрирайки DCI от 61%. Този резултат е с шест процентни пункта по-благоприятен от средното за света и следва само Холандия (51%), Великобритания (55%), САЩ (56%) и Сингапур (59%), които заемат съответно четирите челни места.

Съобщавайки тези данни, от Microsoft се надяват всички потребители, създателите на политики и компаниите да обмислят необходимостта от по-безопасен интернет и да използват резултатите за глобален тласък към поведение, основано на уважение и висока „дигитална култура“.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,