21 юли, 2024

Д-р Хенри Лиу, професор по гражданско и екологично инженерство в Университета в Мичиган, предложи нов метод за тестване на симулирана среда за шофиране, който подобрява ефективността.

Според изследователска статия, публикувана наскоро в Nature Communications от Центъра за свързан и автоматизиран транспорт (CCAT), едно от предизвикателствата, възпрепятстващи развитието на автономни превозни средства, се свежда до сериозна неефективност в начина, по който се извършват тестовете и оценката на автономните превозни средства .

Шумотевицата около автономните превозни средства (AV) може най-вече да се дължи на прогнозираното намаляване на смъртните случаи в трафика и възможността за предоставяне на достъп до образование, здравеопазване и възможности за работа на недостатъчно обслужвани общности. За съжаление стандартният тест за оценка на готовността на AV все още не е ясен. Понастоящем най-съвременното тестване съчетава софтуерна симулация, затворено тестване и тестване на пътя.

Проблемът с повечето от наличния симулационен софтуер и тестови писти е, че събития от интерес, включително инциденти, се случват рядко. По този начин системите може да изискват много пари, за да демонстрират ефективността на безопасността.

Повече по темата може да прочетете на DevStyleR.IO в оригинален английски.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author