21 юни, 2024

През 2020 г. институции от всякакъв вид бяха принудени да се адаптират към динамичен свят, където не важат обичайните прогнози и петгодишните маркетингови планове. Икономическите доклади показват значително намаляване на БВП с повече от 20 процента в много страни, с продължителен спад през 2021 г. Бизнесът все повече ще се насочва към модели на работа в динамични области – като киберсигурността. Това ще се случи с цел да станат по-устойчиви.

Организациите, които излизат от пандемията и последвалите икономически сътресения,  са прекарали 2020 г., адаптирайки се към непредвидени преди това обстоятелства. Това е много позната среда за хората, работещи в областта на сигурността, и особено киберсигурността, защото доста често не знаем как ще изглеждат следващите няколко часа. Бизнесът от всякакъв вид ще открие необходимостта да възприеме гъвкави модели и рамки, разработени в динамична среда и ще ги използва за бързо пренасочване на пари, персонал и ресурси.

Обикновено повечето предприятия разчитат на статичен, прогнозен анализ на данни за растеж и устойчивост. Те изучават данни от предишните няколко седмици и основават прогнози върху тях. Тези статистически данни обаче могат да станат практически безполезни в рамките на следващия час. Вместо това, бизнесът трябва да започне да използва данните докато ги получава и активно да търси проблеми, които биха могли да представляват опасност – точно както правят специалистите по киберсигурност.

Много рамки за киберсигурност могат да бъдат модифицирани, за да отговарят на бизнеса по-широко. Един такъв пример е оркестрацията на данни – когато информацията, която е била прекъсната в различни части на организацията, се събира и предоставя на разположение за бърз анализ.

Друга е концепцията за общата експозиция на уязвимост (CVE). Това е стандартизиран идентификатор за известни уязвимости, като слабост в определен вид криптиране или разкриването на големи пробиви на данни през последните две години. Списъците с тях са достъпни за всяка организация, която иска да подобри своята киберсигурност. Версия на този подход за други индустрии – известни проблеми с определени доставчици например – може да се използва, за да направи всички видове фирми по-устойчиви.

В киберсигурността често се възприема тристранен подход: открива се каква е потенциалната заплаха; предприемат се незабавни действия за защита на информацията и се установява дългосрочен начин за защита на системите, като например нови видове криптиране. Бизнесът ще открие, че възприемането на този начин на работа – особено с акцент върху ранното откриване на потенциални заплахи и споделянето на информация, когато е необходимо – ще помогне за в бъдеще.

Фирмите и организациите, които възприемат реалността на динамичната среда, вместо да копнеят за статични работни и наследени бизнес модели, ще надминат своите конкуренти. През 2021 г. компаниите и институциите, които приемат принципи като оркестрация на данни и CVE, ще открият, че са в по-добра позиция да оцелеят.

Тагове: , , , , , , , , , , ,