26 февруари, 2024

Япония се впуска в решаването на сериозен обществен проблем – самотата. Правителството ще инвестира 2 милиарда японски йени, равностойни на 19 милиона долара, в задействането на програми за срещи между жителите, които ще функционират с изкуствен интелект. Планът е да се помогне в обединяването на самотни граждани, а това само по себе си да реши един значителен казус за страната – проблемът с раждаемостта.

Тази информация идва от The Japan Times, като се споменава, че приблизително половината от 47-те японски префектури вече предлагат услуги за срещи, повечето от които се позовават на решения, подкрепени с AI. Въпреки изкуственият интелект да не е технология, асоциирана с романс, то японски служител споделя пред изданието, че използвайки алгоритмите на изкуствения интелект, хората могат да си съвпаднат с по-широк и интелигентен набор от ухажори.

Все пак, много от службите, подкрепящи сватосването, използват стандартизирани формуляри за попълване и именно AI ще усъвършенства и оптимизира този по-остарял процес, което ще доведе до по-легитимен анализ на данните. Също така, всяка местна власт, която има желание да подобри услугите си за запознанства, ще може да кандидатства за субсидия и финансиране.

Япония има един от най-ниските нива на плодовитост в света и броят на децата, които една жена има през живота си като средна стойност за страната, спада от 2.001 през 1960 г. до 1.42 през 2018 г. Към момента този резултат е далеч под поставената цел от 1.8 до 2025 г.

Този проблем води до застаряване на населението, което според властите ще усложни ситуацията допълнително – младите ще поставят настрана преследването на собствено семейство, за сметка на все по-необходимата грижа за по-възрастните. Япония е на първо място в света по продължителност на живот, както и по дял възрастни хора от общото население – 27%. Същевременно 177 600 млади хора на възраст между 15 и 29 години, се грижат за възрастен член на семейството, което води до сериозна липса на възможност за кариерно развитие, личен живот и значителна доза самота.

Японската администрация определя ситуацията с раждаемостта като “национална криза”. Например, за 2016 г. са родени 976 978 деца, докато за 2018 г. – 918 397, което е спад от 6%. Това е и причината правителството да се опитва да се справи с проблема чрез различни методи – насърчаване на отглеждането на деца, безплатни предучилищни грижи, а също явно и използването на изкуствен интелект за сватосване на самотни жители.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author