22 февруари, 2024

Антоан Шотаров е съосновател на софтуерната компания Donatix и консултантската компания Innowave. През 2018 г. Donatix е призната за един от лидерите в своя сектор в България от независимата американска организация Clutch, а през 2019 г. е спомената в Business Insider, като една от 25-те най-добри ИТ компании. Innowave подпомага големите корпорации да организират процеса по стимулиране на вътрешнофирмените иновации. Освен това Антоан е докторант изследващ връзката между иновациите и конкурентоспособността и председател на неправителствена организация помагаща за справянето с определени социални проблеми.

Какво се крие зад дефиницията “ТОП Софтуерна Компания”?

Когато човек чуе думата “топ”, съзнанието му директно прави препратка към категориите най-добър, отличителен и най-способен. Субективното мнение и разбиране за тази „категория“ могат да бъдат в различните краища на спектъра, особено когато чрез нея следва да се оцени даден бизнес. За хората извън компанията, успехът най-често се разглежда като превес на приходите над разходите и постигането на определена печалба, но всъщност, за да си сред челните редици в дадена сфера, особено в ИТ сектора, постигнатите резултати вървят ръка за ръка със способностите и качеството на предлаганите услуги от фирмата. Софтуерната индустрия е предизвикваща, технологична, комплексна и креативна и за да си успешен, най-важен е екипът, който си изградил. Бихме дефинирали думата „Т-О-П“ през призмата на софтуерната индустрия използвайки три съставни части: технология, опит и процеси.

Може ли в България да се развива успешен бизнес? Какви са плюсовете и минусите?

Разбира се, че може да се развива успешен бизнес в България. Пример за това са значителният брой световно известни компании, които оперират в страната. Освен това последните 20 години много български компании бяха създадени и заеха лидерски позиции на Балканите и в Европа. Основните негативи при правенето на бизнес в България са свързани с ниската дигитализация на административните услуги, които общините и държавата предлагат, усещането за безнаказаност и липсата на законност в страната, ниските стимули за стартиране на собствен бизнес в страната, липсата на добре работеща връзка между университетите и бизнеса. Основните позитиви са сравнително ниският корпоративен данък, сравнително доброто ниво на образованието в страната, достъпът до европейския и световния пазар, възможностите за получаване на европейско финансиране.

Колко важен е мениджмънтът за развитието на дадена софтуерна компания? А екипът?

Макар че софтуерната индустрия поставя високи изисквания за добри технически компетенции на екипа, неразделна част в сложния свят на кодове е и правилният мениджмънт. Планът и правилното разпределение на задълженията са толкова важни, колкото и възможностите на екипа. Все пак, зад компютрите стоят човешки същества, които имат нужда от напътствия, координация, разбиране и подкрепа. Мениджмънтът трябва да планира, но също така и да мотивира силно служителите си чрез различни похвати, за да се осигури създаването на добър екип и доставянето на качествени решения.

Цялото интервю с Антоан Шотаров предстои да излезе в специалното издание на DevStyleR „ТОП Софтуерните Компании“, за което можете да се абонирате безплатно. 

    Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
    Author