24 февруари, 2024

Equinix, Inc. получи отличието на DPP “Committed to Sustainability”, което предлага практически инструменти за оценка на организациите, занимаващи се с цифрови медии и съдържание (CDM), и доставчиците спрямо ключови мерки за околната среда и тяхното влияние. Програмата също отличава и отдадеността към постоянното подобряване на практиките за устойчивост на околната среда.

Equinix получи оценка 5 от 5 – възможно най-високата, при първото си участие в анкетата на DPP “Committed to Sustainability”. Участвалите компании  средно са получили оценки 2 от 5.

“Радостни сме, че Equinix се присъедини към все по-нарастващия брой компании, които демонстрират фантастична ангажираност към това да изградят екологично устойчива медийна среда. Постигането на оценка „5 от 5“ ги превръща в модел за подражание в нашия сектор. Това ни помага да се насочим към постоянно подобряване и добри практики”, заяви Марк Харисън, главен изпълнителен директор, DPP

За да постигне този висок резултат, Equinix беше оценен спрямо набор от ключови мерки за околната среда. Беше нужно и да демонстрира своите ангажираност и прогрес по отношение на ключови индикатори, като използването на енергия, отпадъци, парниковите газове, както и положените усилия за постигане на по-зелени практики в сектора. Това постижение очертава ролята на Equinix при стимулирането на устойчивостта с цел създаване на дългосрочни споделени ценности за заинтересованите страни, включително инвеститори, клиенти, общности и служители.

Устойчивостта продължава да бъде приоритет за клиентите на Equinix. Резултатите от Глобалното проучване за технологичните тенденции за периода 2019-2020 г. на Equinix, което събира информация от над 2 450 ИТ лидери от цял свят, подчертават влиянието на фактoри като устойчивостта, и въпроси, свързани с околната среда, социалното състояние и управлението (ESG), върху процеса по вземане на решения относно ИТ инфраструктурата. 45% от всички респонденти посочват, че техните клиенти очакват от тях да демонстрират, че тяхната дигитална инфраструктура е устойчива, а 42% казват, че устойчивостта на техните доставчици оказва директно влияние върху решенията за купуване.

“Докато работим в подкрепа на дигиталните лидери в CDM индустрията, ние използваме силата на технологиите и взаимосвързаността, за да помогнем за създаването на по-устойчиво бъдеще. Горди сме да работим с браншови организации и техните членове, които се ангажират със същите отговорни ценности като Equinix. Да получим наградата на DPP с най-висок резултат е вдъхновяващо”, обясни Мат Джордж, директор „Сегментиран маркетинг“ EMEA, Equinix.

Компаниите от традиционните сектори – производство, банки, застраховане, здравеопазване и др., все повече ускоряват своите програми за дигитална трансформация, за да намалят своето влияние върху околната среда, докато реагират на нарастващите изисквания за цифровизация. Тази промяна води до ръст при въвеждането на облачни услуги с помощта на Equinix Fabric™. Тази услуга за взаимосвързаност предлага виртуални връзки към някои от най-големите доставчици на облачни услуги в цял свят чрез Platform Equinix®. Компании с дейност в сферата на цифровите медии и съдържанието, като Red Bee Media – спонсор на програмата на DPP “Committed to Sustainability”, използват Platform Equinix, за да се свързват директно и сигурно в реално време с множество доставчици на облачни услуги, така че да предоставят висококачествени и иновативни услуги на локално и глобално ниво.

Чрез глобалната си платформа Equinix помага на компании в няколко вертикални пазара, включително доставчиците на дигитални медии и съдържание, финансови услуги, транспорт, здравеопазване и търговия на дребно, да се адаптират спрямо промените и да се възползват от дигиталните екосистеми, за да отговорят на изискванията за устойчивост. Клиентите могат да удостоверят покриването на изискванията за възобновяема енергия в рамките на центровете за данни на Equinix, като се насочат към персонализираните Доклади за зелена енергия на Equinix.

Platform Equinix е дом на повече от 1 800 мрежи, 2 900 доставчика на облачни и ИТ услуги и близо 3 000 компании. Тя осигурява достъп до близо 10 000 компании от цял свят в богати вертикални екосистеми. Това позволява на компаниите с дейност в сектора на съдържанието и цифровите медии да си партнират с ключови доставчици на мрежови услуги и платформи от следващо поколение.

Тагове: , ,