3 юни, 2023

След по-малко от месец от началото на процедурата по увеличение на капитала на „Алтерко“ АД , цената на акциите на технологичния холдинг е нараснала с над 30% и се търгува към днешна дата на нива от 5,20 лева за акция.

Над 80% от правата бяха пласирани още в първата минута от предлагането, а в края на процеса са записани 2 999 999 броя или 99,99% от предлаганите акции. При емисионна цена от 3 лева за акция, емисионната стойност на набрания капитал възлиза на 8 999 997 лева. Предлагането предизвика голям интерес сред индивидуалните инвеститори – близо 85% от капитала е набран от физически и юридически лица.

Макар годината още да не е приключила, мога да кажа, че тя ще остане в историята на компанията, като една от най-предизвикателните и най-успешните ни години.“ – коментира изпълнителният директор на „Алтерко“ АД Димитър Димитров. „В условията на изключително сложна социално-икономическа обстановка, успяхме да постигнем заложените си цели въпреки затрудненията. Вярвам, че увеличението на капитала беше успешно, защото инвеститорите оцениха не само потенциала на нашия бизнес, но и способността ни да го управляваме и развиваме адекватно” – допълни той относно резултатите.

Силно послание за пазара оказа новината, че мажоритарните акционери и членове на Съвета на директорите Светлин Тодоров и Димитър Димитров поемат ангажимент да блокират притежаваните от тях акции в дружеството за срок от 3 години, считано от датата на вписване на увеличението в Търговския регистър.

Около 40% от набраните средства от увеличението на капитала ще бъдат иразходвани за установяване на регионални логистични центрове с цел оптимизиране на доставките и пренасочване на каналите на продажби. 30% от средствата ще бъдат насочени към развойна дейност: увеличение на IT и инженерния персонал и сертификация на устройства. Останалата част ще бъдат използвани за разширяване и изграждане на дистрибуторската мрежа: увеличаване на екипа за продажби и търговски представители по региони, както и за участия в местни и международни изложения.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author