26 февруари, 2024

На пресконференция, състояла се на 29.10.2020 в София, Българската Работодателска Асоциация Иновативни Технологии (БРАИТ) представи кандидатурата си за членство в Националния съвет за тристранно сътрудничество. БРАИТ обединява значителна част от иновативните компании у нас, които до този момент не са били представени в диалога между работодателските организации и правителството. Новата работодателска асоциация вече е подала пълния набор от документи за участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), като доказва национална представителност с над 70 хил. служители в 24 икономически сектора.

Стремежът на БРАИТ е да допринесе за експертния диалог по икономическата и социална политика на страната, като засили гласа на високотехнологичния бизнес, който е ключов за бъдещата конкурентоспособност на българската икономика, създава продукти с добавена стойност и е в основата на растежа. Според клъстерите и организациите, които съставляват БРАИТ, именно в сегашния момент на световна икономическа криза Националният съвет за тристранно сътрудничество се нуждае от фокусиране върху възможностите и перспективите, които модерният иновативен бизнес предлага на България.

Включването на иновативните компании в НСТС е знак, че държавата е отворена за диалог на прага на новата многогодишна финансова рамка 2021-2027 г., която би могла да подобри значително условията за бизнеса и предприемачеството и да позиционира България на картата на световните високи технологии.

Видеото от пресконференцията е достъпно на следния линк: http://www.bta.bg/bg/live

Тагове: , , , , , , , , , , , ,
Author