13 април, 2024

Бъдещето на 5G мрежата изглежда е повече от сериозно, след като според очаквания на Nokia, тя ще доведе до повишаване на световния БВП с цели 8 трилиона долара за следващите 10 години. Това ще е възможно, благодарение на способностите, които мрежата може да отключи в множество индустрии като IoT, AI, умни градове, самоуправляващи се автомобили и др.

До следните изводи води и пандемията COVID-19, която серозно повлиява на малки и големи компании. Поради тази причина е логично бизнесът да се съсредоточи върху краткосрочното оцеляване и инвестиции в технологии, които не са пряко свързани с възстановяването от криза.

Изследването на Nokia установява, че вместо отклоняване от инвестициите в ИТ, здравната криза принуждава компаниите по-скоро да удвоят и разширят своите програми за цифрова трансформация. Според доклада на финландските производители на телефони, през следващите пет години 71% от компаниите ще инвестират в 5G, защото именно новите технологии могат да гарантират за изграждането на устойчивост.

COVID-19 направи необходимостта от дигитални инструменти ключова за непрекъсването на бизнеса. По-бързата свързаност има доказана роля в работните процеси и според доклада на Nokia, компаниите, които са внедрили и разширили технологиите си с възможност за 5G, са единствените, които достигат повишаване на производителността през цялата пандемия, както и единствените, които успяват да поддържат и увеличат ангажираността на клиентите си.

Над 37% от тези фирми постигат бърз растеж през миналата година, за разлика от само 5% от бизнесите, които все още не обмислят използването на 5G. Главният стратегически директор на Nokia, Габриела Стиф Сьоман, споделя следното: “Приемането на 5G е категорично подтикващо към успех бизнеса. Организациите, които са интегрирали 5G се възползват от предимствата на по-ефективните и надеждни мрежови услуги. Най-големите предизвикателства, пред които сме изправени като общество – от изменението на климата до пандемията – могат да бъдат решени по-добре, чрез мащабно използване на данните и технологиите, които 5G ще разкрие”.

И все пак се наблюдават някои спънки пред мрежата. Ограничен достъп до подходяща инфраструктура, разходи, сложност, образование за технологията и опасения относно сигурността. Nokia определят три области, които могат да бъдат подобрени – по-добро държавно регулиране за намаляване на разходите за инвестиции в 5G мрежи, преодоляване на информационната празнина за компании, които не са наясно с ползите на технологията, както и насърчаване към поемането на риск в рамките на бизнеса, за да може 5G да се интегрира в мрежата за доставки.

Повече за проучването можете да видите на официалния сайт на Nokia.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author