17 април, 2024

Едва ли е учудващо, но платформата Zoom среща забележителни приходи на този етап на годината. Разбира се, причината е ясна – COVID-19 – а растежът е от цели 355%, като компанията достигна 663,5 млн. долара. Това победи и прогнозите на специалистите и анализаторите, които очакваха приходи от 500,5 млн. долара.

Колкото до самите печалби, то те са в размера на 186 млн., а растежът на клиентите е нараснал с 458% в сравнение със същия период от 2019 г. Акциите на Zoom също достигнаха рекордно високо ниво – 325,10 долара, поради причината, че компанията повиши годишната си прогноза с над 30% до диапазона от 2,37 млрд. до 2,39 млрд. Този скок е сравнително по-висок от предходните очаквания за 1,78 млрд. до 1,80 млрд. долара.

Големите компании и бизнеси, клиенти на Zoom са нараснали на 988 към този момент от годината, но това е растеж, който срещат и сериозните конкуренти на платформата, а именно Cisco Webex и Microsoft Teams. За всички услуги за провеждане на видео срещи и конференции 2020 г. е финансово благодатна и добра, поради необходимостта за remote work и спазване на дистанция.

Все пак не всичко е напълно гладко, тъй като натоварването на инфраструктурата на Zoom е способно да доведе до латентност или прекъсвания. Също така неведнъж излизаше информация за странични намесващи се хора в разговорите, както и за недостатъци в сигурността на платформата. През изминалата седмица имаше сериозен проблем със системата, който остави хиляди ученици, учители, офис работници и хора с други професии, без възможност да използват Zoom за цели няколко часа. Но такива дефекти са нормални на базата на интензитета на използване, а също така, видимо не повлияват на финансовите резултати.

COVID-19 кризата събуди необходимостта от комуникация лице в лице и потребителите са се повишили значително, защото хората са интегрирали Zoom платформата в своята работа, образование и личен живот,” казва Ерик Юан, собственик на Zoom.

Тагове: , , , , , , , , , , ,
Author