16 юли, 2024

DevStyleR проведе онлайн дискусия на тема “Privacy Matters: Лични данни, поверителност и методи на защита по време на пандемия”. Аспектът на това събитие е, че напоследък все повече се усеща ясната необходимост да се провежда диалог относно нашите лични данни. Ще представим серия от различни теми, засягащи основната, като нека стартираме с въпросът, който очертава пътеката на “Privacy” казуса, а именно – защо е важна поверителността на нашите данни? Ето какво отговориха специалистите.

Стефан Генчев, Cyber security & cryptography enthusiast, сподели, че най-напред всеки трябва да е наясно, че поверителността на данните е основно човешко право. Когато използваме интернет не трябва да се замисляме два пъти какво пишем на другите хора или каква е нашата активност.

Тя не трябва да става обществено достояние и поради тази причина смятам, че опазването на личното пространстранство в дигиталната среда е изключително важно и трябва да се опитваме да го съхраним,” сподели Стефан Генчев.

В подкрепа на казаното застана и адвокат Явор Стойчев, управляващ партньор на адвокатско дружество “Стойчев и Стойчева”. Според него, когато кажем “лични данни”, повечето от нас се сещат за ЕГН или трите имена, но има нещо повече.

Ако се вгледаме внимателно в дефиницията, която дава Общият регламент за защита на данните (GDPR), ще разберем, че всяка една информация, която самостоятелно или заедно с друга помага да ни идентифицират, също представлява лични данни. Това понятие се разпростира изключително широко. За пример – един служител, който се идентифицира със своите имена и ЕГН, се идентифицира и със своята длъжност и поведение в рамките на организацията,” споделя Явор Стойчев.

Според него чувствителна информация като дисциплинарни нарушения или работно представяне, също формира “лични данни” и е обезпокоително, ако такава информация за даден човек “изтече” някъде.

“Бих се обезпокоил ако съм служител в предприятие и оценката за моето представяне стане достояние до много хора. Нашите лични данни формират нашия личен живот и не могат да бъдат публично достъпни без наше разрешение и съгласие,” добави Явор Стойчев.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , ,
Author