4 март, 2024

Компанията Uber е притисната с правен въпрос, който тревожи много от шофьорите, участващи в предоставянето на услугата. Съмнението е, че Uber създава тайни профили, включващи информация за работното представяне – закъсняло пристигане на адрес, канселиране на поръчка, поведение на водача на автомобила и т.н. Поради тази тревога, че данните могат да се използват по некоректен за шофьорите начин, то сега те изискват да надникнат в изчислителните алгоритми и начините, по които компанията събира тяхната информация.

Правното действие е инициирано от великобританските шофьори, с подкрепата на International Alliance of App-based Transport Workers (IAATW), както и App Drivers and Couriers Union (ADCU). Случаят е воден от базирания в Амстердам адвокат Антон Екер, като се твърди, че от Uber не са предоставили достъп до данните и обяснение за начина на управление на алгоритмите, което е и изискване на GDPR. Това противоречи на настояването на Uber, че шофьорите са самостоятелно заети лица, които не минават през по-голям и общ мениджмънт контрол.

За справянето с проблема, синдикатите изискват от Uber, да бъде създаден т. нар. “Data trust”, чрез който, информацията за шофьорите, обработвана и събирана от Uber, да бъде достъпна, тъй като в противен случай се създава почва за недобри и дискриминационни практики.

Съдът в Амстердам, също така, ще наложи глоба на Uber от 10 000 евро за всеки ден, в който не са спазвани законите за защита на данните.

Uber заявява, че сам си си шеф, но приложението прави всякакви избори вместо нас. Ние имаме права над нашите данни и трябва да знаем по какви начини Uber се намесва,” казва Ясийн Аслам, президент на IAATW.

От Uber се защитиха, споделяйки, че техният екип по поверителност работи изключително сериозно по предоставянето на всички лични данни, на които всеки има право. Те казват също, че ще дадат обяснение тогава, когато не успеят да предоставят определени изисквани данни, като например – такива, които не съществуват или такива, които биха нарушили правата по GDPR на даден човек.

Глобите не са непознати на Uber, след като през 2018 г. Нидерландските власти по защита на данните глобиха компанията с 1.2 милиона долара, за невъзможността да бъдат защитени потребителски данни по време на нарушение в сигурността през 2016 г.

Тагове: , , , , , , , , , , , ,
Author