27 февруари, 2024

Увеличаване дела на технологичните и високотехнологични призводства, които създават продукт с висока добавена стойност и допринасят за повишаване качеството на живот, е вярната посока, в която Габрово трябва да се развива. Това сподели в интервю зa DevStyleR г-жа Таня Христова, кмет на община Габрово. „В тази посока са и системните усилия на местната власт да работи в партньорство с бизнес и образование за все по-благоприятни условия и подкрепа за развитие на Габрово като привлекателно място за бизнес, живот и реализация“, допълва тя.

Г-жо Христова, поводът за нашия разговор е организирания от общината #GabrovoHackathon. Откъде дойде идеята за това събитие и каква е неговата цел?

Gabrovo Innovation Camp или Лагер за иновации е инциатива, която Община Габрово организира съвместно с Областен Информационен Център вече за пета поредна година.  Първото издание се проведе през есента на 2016 г. по идея на президента на Р България Росен Плевнелиев и Марку Маркула, член на Европейския комитет на регионите и към онзи момент негов президент. Щастлива съм, че въпреки нетипичната и сложна ситуация, в която живеем и работим, свързана с COVID – 19, успяхме да разработим модел, който е изцяло адаптиран към мерките за социална дистанция. Тази година #GabrovoHakathon ще се случи онлайн, с изключение на финалната фаза през септември, когато участниците ще имат възможност да защитават своите идеи и разработки пред жури. Партньор и съорганизатор на инициативата е екипът на Innovation Starter. По традиция, събитието си поставя за цел да провокира и ангажира таланта на амбициозни и активни хора от различни възрасти, които имат мотивация да търсят иновативни решения на важни за съвременното общество предизвикателства.

Специфичното тази година е, че даваме възможност на всички с интерес към новите технологии и дигитализацията да се обединят в отбори и да се включат в надпреварата. Търсеният краен продукт е мобилно приложение, което да бъде полезно за жителите и гостите на града и разбира се да допринася за решаване на социално значимо предизвикателство или проблем. Предвидили сме и интересни награди. Всички, които сега научават за инициативата ни и биха искали да премерят сили, приканвам да посетят сайта на събитието www.gabrovoinnovationcamp.eu .

Екипът от ментори е впечатляващ. Как успяхте да ги привлечете за каузата?

За да има успех подобен род събитие съвсем не е достатъчно да привлечем физически или виртуално група талантливи участници. За нас е важен процесът на формулиране на идеята, нейното протипиране и тестване, и едва след това възможността да се пристъпи към специфично и подробно разработване. В тези критични етапи намесата на хора с богат опит  и предприемчив дух е изключително важна и ценна, както за нас като организатори, така и за тези които ще имат привилегията да получат подкрепата им. Радвам се, че водещи български и международни компании в сферата на IT технологиите припознаха #GabrovoHackathon като интересно и значимо събитие, и подкрепят инициативата и чрез менторството на световно признати специалисти в областта.

Защо акцентът е поставен точно върху тези три тематични предизвикателства: КОД ЗЕЛЕНО, ГРАЖДАНИТЕ.НЕТ и ТУРИЗЪМ@ГАБРОВО?

Защото са изключително актуални и важни за съвременното общество в локален и глобален аспект. За мен и екипа ми темите за устойчивото развитие са приоритетни. Търсенето на модели за активно и отговорно включване на гражданите и бизнеса в тези процеси е ключово за конкурентното развитие на Габрово. Друг важен фактор е, че в съвременния свят технологиите, дигитализацията и изкуствения интелект стават неизменна част от ежедневието, дават възможност за решаване на доскоро нерешими проблеми и водят до подобряване на качеството на живот в различни сфери. Също така търсехме ниши, в които не сме достигнали пълния си капацитет на развитие и ни се иска и хората отвън да допринесат за обогатяването им. Винаги външният поглед е бил важен за нас, защото той дава по-реална преценка на ситуацията, а и хората, които не са пряко ангажирани с темите на града могат да допринесат със свежи идеи и предложения, за които ние не сме се досетили на пръв поглед.

Каква е наградата за победителите? Освен паричната награда, очаква ли се да получи и подкрепа в своето развитие?

За първи път тази година имаме голяма парична награда, която предвиждаме да получи най-добрата идея и отбор. Тя е в размер на 10 000 лева. Основната ни цел беше да стимулираме повече участници да се запишат в хакатона от една страна, а от друга – да получим качествен  и полезен краен продукт. Надяваме се, бъдещите участници да преживеят хубави и положителни емоции по време на #GabrovoHackathon. Всяка година Gabrovo Innovation Camp се превръща във вдъхновение и стимул за много млади хора да реализират идеите си, а също и да се завърнат в родния си град. Именно затова инициативата е толкова важна за нас.

Бихте ли споделили каква е технологичната визия на Габрово? Каква е средата за развитие на ИТ бизнес в региона?

През последните години се регистрира нарастване на IT сектора в Габрово, което е положителен знак за постепенно създаване на благоприятна среда и екосистема, която вярвам, че ще се превърне в устойчив фактор за привличане на млади хора към нашия регион. Със сигурност добра предпоставка за тази бизнес ниша са възможностите на ТУ- Габрово и специализацията на математическата гимназия и професионалната гимназия по механоелектротехника, които подготвят бъдещи IT специалисти. В подкрепа на всичко това и големия потенциал, който Габрово има възможност да развие в тази насока е и фактът, че от миналата година на територията на града се реализира нова инвестиция, чиято цел е да открие до три години над 80 нови работни места в IT сферата. За тази амбициозна цел, фирмата беше отличена от Министерство на икономиката за инвеститор клас А.

Убедена съм, че това е вярната посока, в която Габрово трябва да се развива, а именно увеличаване дела на технологичните и високотехнологични призводства, които създават продукт с висока добавена стойност и допринасят за повишаване качеството на живот. В тази посока са и системните усилия на местната власт да работи в партньорство с бизнес и образование за все по-благоприятни условия и подкрепа за развитие на Габрово като привлекателно място за бизнес, живот и реализация.

А как бизнесът подкрепя технологичното развитие в общината? Може ли да посочите някои примери?

Смело мога да кажа, че бизнесът в Габрово става все по-инициативен и успешно работи в партньорства и мрежи, участва в различни международни инициативи и проекти. С годините успяхме да изградим добра степен на сътрудничество и диалог. Усилията дават конкретни резултати. В този процес ключов фактор се оказа възможността да работим съвместно с бизнеса в рамките на международни проекти. Един от важните успехи в тази насока е създаването на сдружение „Амбициозно Габрово“. Учредители са Община Габрово, ТУ – Габрово и представители на местния бизнес с амбицията да работим заедно за развитие на технологични и иновативни приоритети, да привличаме и подкрепяме таланти.  Ще спомена и факта, че една от световно признатите машиностроителни компании в града вече трета година организира лагер за деца с насоченост роботика и програмиране. Друга водеща IT компания пък, направи няколко издания на Gabrovo Digital Summit – събитие, което събира специалисти от цяла България и дава възможност за обмяна на опит и знания. Пример е и сегашното събитие – благодарение на габровските IT компании имаме толкова добри ментори и такава голяма награда.

Какво международно сътрудничество, свързано с иновации, се очаква да се изгради в близкото бъдеще?

Община Габрово вече осъществява международно сътрудничество, свързано с насърчаване на иновациите в няколко големи международни партньорства.

По проект Territoria работим в консорциум с Европейската Фондация за наука в Страсбург и партньори от Италия, Гърция, Норвегия, Румъния, Дания, Белгия и др. Проектът е насочен към участие на местни заинтересовани страни в политиките за иновации в регионите.

По проект ESSPO, финансиран по програма Интеррег Европа, Община Габрово изпълнява План за действие за създаване на система за подкрепа на МСП, чрез подобряване на комуникационната среда с бизнеса, изграждане на нова структура, базирана на публично-частното партньорство за развитие на иновациите в региона.

Основен  елемент в бъдещата политика за насърчаване на иновациите е създаването и прилагането на нов финансов механизъм на принципа на публично-частното партньорство с участие на бизнеса, което е фокусът на проекта IMPROVE (Интеррег Европа).

Интересен проект на Община Габрово е iPlace (програма Urbact), който свързва креативни градове за развитие на експерименти, насочени към творчески и иновативни решения в сферата на изкуството и занаятите.

Какви са приоритетите на администрацията за тази и следващата година, ако говорим за иновации и технологии?

Наша цел остават оптимизацията на процесите, повишаване качеството на услугите за гражданите и бизнеса, гарантиране на непрекъсваемост, сигурност и стабилност на работния процес, пестене на време и ресурси, повишаване ефективността и качеството на работа на служителите и достъпността на услугите за потребителите. За да го постигнем продължаваме с подобряването на IT инфраструктурата. Тази година ще подменим два нови сървъра за нуждите на администрацията – по конкретно за деловодния софтуер на Общината и за системата на безхартиени заседания на Общинския съвет. Предстои да надградим деловодния си софтуер с нов модул, предоставящ функционалност за автоматизиран обмен на съобщения между деловодния софтуер на Общината и Системата за сигурно електронно връчване.

Планираме да внедрим нови електронни услуги в частта на ГРАО, Устройство на територията и Общинска собственост, които да бъдат с фокус към бизнеса и инвестиционното планиране. Пример за това са услугите „Издаване на скица за недвижим имот“ и „Издаване на виза за проектиране“.

Ситуацията се отразява на икономиката и политическите решения. Всички трябваше да реагираме бързо с дигитализирането на процесите. Как се отрази на Вас и екипа Ви?

Едва ли има сфера, която остана незасегната от кризата. Пренаредихме приоритети, реорганизирахме работата си. Възникна нужда от изцяло нов подход при управлението на някои, на пръв поглед ежедневни и рутинни дейности.

Колкото и неочаквана да е ситуацията, в която все още живеем, достъпът до административните ни услуги по електронен път за нас не е новост. В началото на кризата апелирахме към гражданите да ги използват. Припомнихме им, че не е необходимо физическо присъствие в сградата за заявяване или получаване на услуга, когато това е възможно онлайн – в частта Местни данъци и такси и ГРАО. Електронният обмен на документи с останалите администрации също бе полезен инструмент.

Допълнително използвахме ГИС решения, за да се справим с предизвикателствата. Ще дам пример. Създадохме нови услуги, свързани с доставката на продукти и медикаменти от първа необходимост, както и Кризисна социална кухня за възрастни, хора с увреждания и лица, които трябваше да останат в изолация. Оказа се, че голям брой обекти трябваше да бъдат посетени с ограничен ресурс от автомобили и шофьори, които обслужват ежедневно променящ се график с адреси. При логистиката на този процес именно ГИС решение ни спести лутане и търсене на адреси, помогна ни бързо и лесно да генерираме отчетите за извършената работа. Така бяха спестени сериозни разходи на човеко-часове и километри.

Най-общо кризата наложи да преразгледаме планирани ангажименти, да поемем нови, да въведем финансови облекчения за дейности и услуги, пряко засегнати от извънредното положение и да разширим обхвата на социални услуги, за да бъдем в подкрепа на най-уязвимите. Кризата ни накара да намалим скоростта, но и да бъдем по-гъвкави и по-оперативни, а с икономическите последствия от нея тепърва ще се борим и вероятно ще трябва да работим два пъти по-усърдно.

Свикват ли гражданите с дигитализацията в региона?

Определено да, прилагаме дигитални решения за гражданите и бизнеса повече от 10 години. Община Габрово използва съвременни ГИС технологии за подобряване на ефективността, улесняването на работата и повишаване качеството на контрола в множество направления – от кадастър и устройство на територията, през развитие на ВиК инфраструктурата и подобряване на сградния фонд, до икономически анализи и благоустрояване.

Като пример ще посоча, че Габрово е първият град в България, който прилага ГИС модел при управление на толкова конфликтна дейност като платеното паркиране. Преимуществата и ползите са много. След заснемане на всички паркоместа, които ще бъдат в режим на таксуване, с точното им местоположение и характеристики, ние бързо и лесно, чрез пространствени ГИС анализи определихме обхвата на зоните, в които попадат адресите на гражданите, имащи право на абонамент „Локално преференциално паркиране“. Публикувахме тази информация на сайта на Общината и така всеки гражданин, спрямо своя адрес на местоживеене, можеше да определи дали има право и от какъв вид абонамент се нуждае.

Как виждате най-новите технологии да влияят върху бъдещето на града след няколко години? Предстоят програми и проекти в направление Smart City. Планирате ли проекти за умен град?

Годините на бавното технологично съзряване вече са изминали и сега живеем в ерата на бързо развиващия се изкуствен интелект. Според учените технологичната революция, която предстои в третата декада на 21 век ще повлияе съществено върху живота на хората във всичките му аспекти чрез формиране на нова дигитална култура. Големият скок, който вече е направен, е комбинация от натрупания през годините опит, нарастващата изчислителна мощ на машините, създаването и управляването на облачни пространства чрез системи за изкуствен интелект, които в крайна сметка интегрирано ще се отразят върху благополучието на хората.

Тези процеси са в ход в световен мащаб и Габрово не е изолиран остров. Макар и не в такъв обхват, колкото би ни се искало, въвеждаме интелигентни системи за управление на транспорта, използваме ГИС – базирани приложения в много аспекти от ежедневната си работа като администрация. Както вече казах, планираме и работим в тази посока повече от 10 години, за да подобрим ефективността, улесним работата си и повишим качеството и контрола в множество направления.

С течение на времето освен кадастралните и регулационни данни, започнахме да събираме и създаваме информация за всякакъв тип пространствени обекти в заобикалящата ни градска среда. Създадохме специализирани инструменти и приложения, свързани с различните дейности в общината. Въведохме данни за транспортната инфраструктура (автобусни спирки, паркинги, маршрути на ежедневното сметоизвозване и др.) и подземни съоръжения (ВиК, електрическа инфраструктура, газопреносни и телекомуникационни инженерни мрежи). Дадохме възможност на отделите, ангажирани със социални, образователни дейности и култура да попълват информация в ГИС слоевете за своите обекти. Използвахме възможността да направим приложения за представяне на проекти и инициативи на Общината.

В предишни години сме представяли нашия опит в изграждането на тематични решения по много проекти, които използваме и надграждаме спрямо ежедневните нужди на служителите в администрацията. Специално при управлението на ГИС данни за градската среда се стремим да се възползваме от всички иновативни възможности и нововъведения, за да можем бързо да вземаме обосновани и информирани решения, базирани на анализи и предварителна оценка.

Като град, който има добър опит в управлението на проекти, благодарение на европейската солидарност и други финансови инструменти, тенденцията за въвеждане на умни системи и приложения в градското развитие на Габрово ще е основен стълб при формирането на бъдещите ни политики за развитие. Ще използваме възможностите през новия програмен период, за да надградим и развием направените инвестиции.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,