4 март, 2024

Сега е налична нова версия на ръководството за разработчици на OpenJDK. Тази версия актуализира и заменя някои по-стари, по-малко обширни версии на ръководството, които все още са онлайн, но които вече не се поддържат. Ръководството помага най-вече на новите членове на общността да допринесат за развитието на OpenJDK – например чрез определяне на процеса на сътрудничество и чрез предоставяне на примери. Целта е да има едно място за цялата необходима документация, която сега е разпръсната на множество места или дори не съществува.

Има много документи за OpenJDK, като например предложения за подобряване на JDK или JEP. Ръководството за програмисти предоставя уроци и примери като допълнение към съществуващата документация. Ръководството описва как работи процесът, как да си сътрудничат, конвенциите за кодиране и други подходящи теми. Въпреки че се фокусира върху новите сътрудници, той служи и като ориентир за по-опитните членове.

Една от темите в ръководството са планирането на промените и насоките, което включва процеса за коригиране на грешка. Процесът съдържа стъпка по стъпка инструкции за коригиране на грешка. Всичко започва с изпращане на имейл с определена тема в списъка с пощенски адреси. Съобщението трябва да описва предвидената промяна. Когато бъде постигнато споразумение, идентификационният номер на грешка трябва да бъде регистриран със статус „open„. Следва коригиране на грешката, създаване на тестове и провеждане на регресионни тестове. След като преминете през всички стъпки, грешката трябва да бъде изтласкана до контрол на версиите.

OpenJDK Developers Guide дава стъпка по стъпка инструкции за работа. Целта му е да направи процеса на разработка по-ефективен както за опитните, така и за „новите“ разработчици. Ръководството за разработчици на OpenJDK се намира на GitHub. Все още се работи, а приносът е добре дошъл.

В миналото имаше някои по-стари версии на ръководството, но те вече не се поддържат. Новата версия беше стартирана като официален проект в рамките на OpenJDK, за да се актуализира ръководството до последни данни. Както Йеспер Вилхелмсон от Oracle заяви в Twitter „Отдавна просрочено, OpenJDK Developers Guide е възкресено с намерението да го актуализираме и поддържаме.

Тагове: , , , , , ,