26 февруари, 2024

От Telerik Academy стартираха интересно проучване, което има за цел да даде светлина в два интересни аспекта. Най-напред да изследва методите, по които ИТ компаниите подхождат при наемането на нови кадри. Интересна тема особено в епидемична ситуация, в която е необходимо всичко да се извършва дистанционно. Другата насока на проучването цели да разбере как компаниите действат за надграждането (upskilling) на своите настоящи служители.

Резултатите от изследването ще бъдат обобщени в публично достъпен доклад и биха помогнали на бизнеса в очертаването на тенденциите и най-добрите практики. Разбира се, отговорите остават анонимни, като анкетата може да се попълва до 3 юли.

Тагове: , , , ,
Author