16 юни, 2024

За ролята на продуктовия мениджър в ИТ компаниите, защо тези таланти са ключови за бъдещето развитие на технологичния сектор, какви са изискванията за позицията и какво включва цялостната програма Telerik Academy Upskill Product Management – вижте какво споделят Александра Мечкова, изпълнителен директор на Телерик Академия, и Мария Рашковска, главен трейнър на програмата Telerik Academy Upskill Product Management и основател на българския клон на ProductTank.

Каква е ролята на продуктовия мениджър в ИТ компаниите? Какви са неговите отговорности? Къде е неговото място в организацията?

Мария: Ролята на продуктовия мениджър в ИТ компаниите е да дефинира продукт, който задоволява потребностите на клиентите и носи печалба на компанията, като използва технологичните иновации, за да постигне тези две цели. Ето защо неговите отговорности включват изключително широк спектър от дейности като анализ на конкуренцията и общите тенденции на съответния пазар, детайлно проучване на нуждите на потребителите, дефиниране на продуктовите функционалности, които ще задоволят тези нужди, както и проследяване на цялостния процес по разработването на продукта и пускането му на пазара. За осъществяването им продуктовият мениджър работи съвместно с почти всички други роли в организацията – маркетинг, продажби, финанси, UX и графични дизайнери, програмисти, обслужване на клиенти и други.

Защо е важно и необходимо да се обръща внимание на продуктовия мениджмънт?

Мария: Без правилен процес на продуктов мениджмънт една продуктова компания не може да бъде успешна. Според различни проучвания най-често срещаната причина (над 40%) стартиращите компании да фалират е, че продуктът, който са създали не задоволява потребителските нужди. По други данни 45% от функционалностите, разработени в enterprise технологичните продукти никога не се използват от потребителите. Това не само говори за значителни пропилени ресурси, но и за неразбиране на потребителските нужди, което от своя страна неминуемо води до предимство за конкурентите с по-добри продукти.

Защо позицията “продуктов мениджър” е ценна за компаниите? Каква стойност носи тя?

Мария: Въвеждането на функцията „продуктов мениджмънт“ в една компания неминуемо води до по-добро синхронизиране и фокусиране на останалите отдели върху единна ясна стратегия, чиято цел е да достави оптимална стойност за конкретен целеви пазар, като същевременно осигури ясно диференциране от конкуренцията. В по-малките, както и в стартиращите компании, тази функция се осъществява от изпълнителния директор или от основателя на компанията. Но с нарастването на организацията в един момент за него става невъзможно да бъде ефективен във всички тези процеси и тогава идва моментът да наеме първия си продуктов мениджър.

Съществува ли разлика между продуктов и бранд мениджмънт? Каква е тя?

Мария: Бранд мениджмънтът е по-скоро маркетингова роля. В зависимост от компанията и сектора, двете роли могат да са или много подобни или да се различават съществено. Например, някои компании оставят проучването на пазара и потребителите, както и създаването на продуктовата стратегия на продуктовия мениджър. След като продуктовата стратегия вече е дефинирана и се определи кой точно потребителски сегмент ще бъде таргетиран и как продуктът ще се отличава от конкуренцията, маркетинговият отдел разработва цялостната стратегия с всички необходими маркетингови материали и започва да я изпълнява. С други думи продуктовият мениджър определя какъв продукт да се създаде, а маркетинговият (бранд) мениджър комуникира към света какъв е този продукт. Това е често срещана практика в ИТ сектора.

В други индустрии и компании проучването на пазара може да бъде отговорност на маркетинговия отдел, а продуктовият мениджър само да ползва резултатите от него. В трети компании, маркетинговият отдел може да отговаря както за проучването, така и за стратегията и комуникирането ѝ.

До каква степен иновациите в компанията са свързани с ролята на продуктовия мениджър?

Мария: Те са неразривно свързани. Част от работата на продуктовия мениджър е да направи или да организира проучване за това кои са най-новите технологии в съответния сектор, в каква посока анализаторите смятат, че ще се развива този сектор през следващите години, както и какви технологии използват конкурентите. Продуктовият мениджър може да въвлече в този анализ и инженерния екип, както и останалите роли в компанията, като в резултат на това идеите за иновации могат да дойдат отвсякъде. В крайна сметка, обаче, продуктовият мениджър е отговорен да вземе финалното решение в каква посока да се тръгне.

Какви са приликите и разликите на продуктовия мениджмънт в ИТ сектора в сравнение с други браншове?

Мария: Основната разлика е, че ИТ секторът позволява много по-бърз и ефективен начин да се събере обратна връзка от потребителите за това дали съответният продукт добре задоволява техните нужди. Това може да стане дори преди да бъде създаден продуктът. Същевременно позволява самият продукт да се адаптира сравнително бързо към променящите се нужди на пазара. От гледна точка на прилики – и в ИТ сектора, и в останалите, основната задача на продуктовия мениджър си остава същата – да познава нуждите на потребителите в детайли и да може да дефинира продукт, който да ги задоволи по успешен начин.

Съществуват ли основни принципи, които всеки продуктов мениджър в ИТ сектора е необходимо да спазва, за да бъде успешен? Кои са те?

Мария: Основните принципи, които са задължителни за един ИТ продуктов мениджър, са: фокус върху клиента и неговите нужди, познаване на възможностите на различните технологии, познаване на различни маркетингови стратегии и бизнес модели и вземане на решения въз основа на данни, но и в условията на несъвършена информация. За съжаление никога нямаме толкова информация, колкото ни се иска.

Наред с това, за да е успешен, един продуктов мениджър трябва да притежава редица личностни качества – да е много добър комуникатор, да е лидер, да е добър организатор, да може да приоритизира и да казва „не“, когато е необходимо, както и да може да се справя с множество задачи едновременно и други.

Какъв е профилът на идеалния кандидат за програмата Telerik Academy Upskill Product Management? Какви качества трябва да притежават желаещите, за да се включат?

Александра: Програмата е подходяща за професионалисти от сателитни на продуктовия мениджмънт сфери като мениджмънт на проекти, бизнес анализ, маркетинг и софтуерно инженерство, които искат да сменят професията си, като е необходимо да разполагат с поне една година опит. Тя е насочена и към ИТ предприемачи и продуктови мениджъри в началото на своята кариера и софтуерни компании, които целят да надградят уменията на своите служители.

Кандидатите е необходимо да попълнят кандидатура и приложат кратка автобиография, както и да преминат онлайн тест по основи на продуктовия мениджмънт. Селектираме участниците на база на цялостното им представяне, а мотивацията, която демонстрират, е сред ключовите фактори.

Каква е формата на обучение? Предвиждате ли изцяло онлайн формат?

Александра: С Telerik Academy Upskill Product Management oбхващаме целия процес по създаването на един продукт от край до край – от идея до това продуктът вече да генерира приходи. Всичко това концентрирахме в 3 месеца, в рамките на които участниците да преминат през всяка една стъпка с фокус върху теория с много практика, примери от бизнеса, достъп до и черпене на познания от лектори, които сме подбрали заради задълбочения им опит по конкретни теми и домейни. Програмата завършва с финален проект, който обединява натрупаните знания още веднъж в реална практика. В момента няма друга такава цялостна програма в България. А крайният резултат от нея е конкурентен с други алтернативи на глобалната сцена.

Планираме обучението да бъде присъствено. Разбира се, следим постоянно развитието на пандемията, регулациите и препоръките на държавата и здравните организации и при необходимост разполагаме с необходимите механизми, за да преминем към онлайн формат.  Вече имаме богат опит с програмите ни за ИТ кариерен старт (Alpha) и надграждаща квалификация (Upskill) за UX/UI дизайнери, които сега се провеждат онлайн. Трансформирайки обучението, запазваме изцяло задълбочеността му и практическия фокус.

Програмата ще бъде водена от изявени практици, които имат дългогодишен опит и са в основата на създаването и налагането на софтуерни продукти на международния пазар. Разкажете ни повече за лекторите и менторите. Как успяхте да ги убедите да отделят от своето ценно време?

Александра: Фокусирахме се върху ролята на продуктовия мениджър, защото индустрията има остра нужда от такъв талант, който е ключов за бъдещето ѝ развитие. Това е обратната връзка от постоянния диалог с партньорската ни мрежа (над 85 ИТ компании) и голяма част от членовете на БАСКОМ.

Същевременно такива специалисти липсват в национален мащаб, а възможностите за учене са на работното място в движение или много скъпи курсове в чужбина. Затова обединихме усилия с едни от водещите продуктови мениджъри и предприемачи у нас, които са в основатa на световноизвестни софтуерни продукти и компании. Те припознават нашата цел – да създадем критичен за успеха на индустрията талант – и веднага приеха да бъдат лектори и ментори в програмата.

Сред водещите гост-лектори е Светозар Георгиев, съосновател на Телерик, Телерик Академия и Campus X

Мария Рашковска, която има над 15 години опит в продуктовия мениджмънт в компании като Telerik, Progress и Financial Times, е главен трейнър в програмата. Сред водещите ни гост-лектори са Светозар Георгиев, съосновател на Телерик, Телерик Академия и Campus X, Ивайло Иванов, директор „Продуктов мениджмънт“ в базираната в Силициевата долина Leanplum, Весна Стояновска, старши продуктов мениджър в Skyscanner, Алекс Маринов, старши продуктов мениджър в Uber, Диян Михайлов, мениджър на продуктов екип в The Stars Group, и редица други експерти.

Какви са перспективите пред завършилите програмата?

Александра: Продуктовите мениджъри имат критична роля за изграждането на успешни продукти, затова професията е изключително търсена и високо ценена, като нивото на заплащане е аналогично на това на софтуерните разработчици.

Освен перспективна, професията е много динамична, отговорна и интересна и служи като обединяващо звено за всички стейкхолдъри в създаването на един продукт – мениджмънт, софтуерни разработчици, маркетолози, UX и UI специалисти и други.

Завършвайки програмата участниците ще разполагат с търсения от ИТ компаниите практически опит и ще могат да управляват процеса по създаване на продукт от край до край. Те ще бъдат изключително конкурентно предимство и безценен ресурс за своите компании, които искат да утвърдят тези компетенции в екипите си.

Как виждате бъдещето на продуктовия мениджмънт?

Мария: Все повече компании разбират важността на продуктовия мениджмънт, така че очаквам стратегическото му значение да нараства. Дори и в момента се забелязва тенденцията, че в Силициевата Долина (която се движи с няколко години напред спрямо другите технологични хъбове по света) търсенето и заплащането на продуктовите мениджъри се е изравнило, а често вече и задминава заплащането на високо търсените инженери.

Александра: Освен перспективата пред самата роля, наличието на такива специалисти е ключово за развитието на екосистемата тук – особено при преминаването от аутсорсинг дестинация към такава, задвижвана основно от продуктови компании, които създават иновация в България.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,