21 юли, 2024

От 23 до 25 юни 2020 г. във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” ще се проведе за 11-та година “Форум на кариерното развитие” с мото “Знам и искам да го докажа”. Организатор на събитието е Кариерният център на ФМИ. Изданието на събитието ще се проведе ВИРТУАЛНО.
Форумът е удължен и ще се проведе в рамките на три дни, за да могат студентите да „посетят“ всички компании, към които имат интерес.
В случай,че обстановката позволява, във връзка със създалата се ситуация с COVID 19, първите 2 дни ще могат да се проведат и на живо, паралелно с виртуалното събитие.

Целта на събитието е да срещне студентите с водещи компании в сферата на информационните технологии и точните науки и да им предостави възможности за развитие и професионална реализация.

 

Финансовите дарения на компаниите ще се използват за:
– стипендии и награди /победители от олимпиади и състезания, както и за поощряване на кариерното и академичното им израстване;
– подпомагане с частични стипендии на одобрените от комисията за номиниране на студенти за обучение в чужбина по програмите за мобилност на ФМИ (според вътрешните правила на комисията на ФМИ);
– осъществяване на различни програми и инициативи, насочени към издигане на авторитета на ФМИ и СУ “Св. Климент Охридски”;
– финансиране и организиране на образователни програми и инициативи за студенти, млади учени и ученици в областта на математиката и информатиката; инициативи, свързани с кариерното развитие на колегията на ФМИ (включително студенти);
– организиране, финансиране и осъществяване на други дейности.

Срещнете се с талантливите студенти на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ “Св. Климент Охридски” , като се включите тук.