4 март, 2024

Русенският университет отвори платформа с ресурси за електронно обучение. Целта на платформата е да подобри традиционното обучение. Повече за създаването на e-Learning Shell и електронното обучение сподели ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев.

 

 

Проф. Белоев, кога е създадена платформата за електронно обучение на Русенския университет и какво има на нея?

Нашата платформа се нарича e-Learning Shell, т.е. черупка за електронно обучение. Тя е създадена от един наш докторант и първоначално, като всяка черупка, беше празна, но през годините преподавателите от университета я запълниха с различни учебни ресурси – основно лекции, но също така и указания за практически упражнения, тестове за самоконтрол на знанията и много други. В момента на платформата са качени 34779 учебни ресурса по 1208 курса. И това е на новата платформа. А на старата, която също поддържаме, има още няколко стотин. Броят на регистрираните потребители е 21054.

В какъв формат са тези учебни ресурси?

Доскоро бяха основно в текстов формат, но вече се забелязва тенденция към записване на видео-лекции и създаване на интерактивни мултимедийни учебни пособия.

И с какво се обяснява това?

Адаптираме се към аудиторията – студентите от дигиталното поколение са свикнали да работят с интерактивни устройства и чрез тях да получава от интернет мултимедийна информация от интернет. Те очакват същото и от нас.

На какво се дължи бързият и безболезнен преход на Вашия университет от традиционното към дистанционното обучение?

Е-learning Shell е една доста богата виртуална библиотека, която е достъпна денонощно. Тази платформа се използва от всички студенти за асинхронно дистанционно обучение, което става по всяко време. За синхронно дистанционно обучение, което се провежда в реално време, използваме системата BigBlueButton, чрез която всеки преподавател си „прави“ виртуална аудитория или учебна зала.

Бихте ли ни пояснили разликата?

Преподавателят по дадена дисциплина възлага на студентите да прочетат лекцията на дадена тема от виртуалната библиотека. Това всеки го прави тогава, когато му е удобно. След това, всички се „събират“ във виртуалната учебна зала, за да дискутират върху този теоретичен материал и да решават практически задачи в екип. Това е иновативен дидактически модел, наречен „обърната учебна зала“.

Ще използвате ли платформата и след пандемията, когато се върнете към традиционното обучение?

Нашата прогноза е, че след пандемията няма да се върнем към “допандемичните методи” и средства на преподаване, а ще използваме смесеното обучение, т.е. една разумна комбинация от традиционно и дистанционно обучение, като традиционното трябва да бъде адаптирано към очакванията на дигиталното поколение.

Адаптацията ще стане чрез дигитализиране на традиционното обучение. Най-просто казано – след като в университета има над 100 зали, оборудвани с интерактивни дъски и монитори, трябва да забравим флумастерите, а да не говорим за тебеширите и да хванем електронните писалки, т.е. стилусите, с които на интерактивната дъска може да се направи всичко, което се прави с мишката на екрана на компютрите и още десетки други неща. А презентациите за лекциите ни трябва да бъдат интерактивни, мултимедийни и интернет-свързани. Сериозно мислим за използване на добавена и виртуална реалност за онагледяване на учебния материал.

Смятате ли, че, освен виртуална библиотека за студенти, трябва да има и такава за преподаватели?

Определено да. В момента усилено работим по създаването на виртуална библиотека с видео-лекции по иновационни образователни технологии. Цикълът от лекции започва с една прогноза за развитието на образователната система след пандемията. Лекциите са изцяло в помощ на преподавателите и учителите и включват теми като: дигиталната трансформация в образованието; как да използваме и изберем интерактивна презентационна система; как да направим лекцията по-информативна и по-атрактивна; как да контролираме усвояването на учебния материал; как да използваме видеоконферентна система и виртуална учебна зала; как да направим интерактивно мултимедийно учебно пособие; как да създадем виртуална учебна зала и виртуална лаборатория; как да направим виртуална библиотека в облака; използване на иновационни дидактически модели; визия за учебна зала на бъдещето и университет/училище на бъдещето и др.

Над 50% от планираните видео-лекции са готови и вече се използват от колегите на сайта. Скоро ще сме напълно готови с всички планирани лекции. Верни на принципа си, че заедно можем повече, ще отворим тази библиотека за всички преподаватели и учители в страната.

Тагове: , , , , , , , , ,