Илевън Кепитъл АД стана първото специализирано дружество за рискови инвестиции във високотехнологични компании, листвано на Българска фондова борса (БФБ). Компанията дебютира на борсата след успешно проведено първично публично предлагане (IPO), в резултат на което Илевън Кепитъл АД набра над 2.1 милиона лева.

Размерът на капитала на Илевън Кепитъл АД е 2 301 528 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 /един/ лев. Книжата на Илевън Кепитъл АД се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard под борсов код 11C. Маркет-мейкър на емисията е инвестиционният посредник Карол.

„Листването на Илевън Кепитъл е исторически момент както поради факта, че това е първото дружество на БФБ, специализирано в рисковите инвестиции, така и заради това, че се случва във време на пандемия. Ние сме възхитени от куража и доверието на мениджърите на дружеството в бъдещето развитие на българските стартъп компании. Нещо повече, убедени сме, че значима част от новата ни бизнес история ще се пише от стартъп екосистемата в България“ , каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

 

“Листването на Илевън Кепитъл АД на БФБ е много важно събитие за нас. Радваме се да представим един различен клас активи, който иначе е труднодостъпен, неликвиден и изисква специализирани познания. От една страна предоставяме допълнителен капитал и време за портфолио компаниите да реализират своя потенциал, като същевременно целим да сближим стартъп екосистемата и публичните пазари”, сподели Даниел Томов, изпълнителен директор на Илевън Кепитъл.

Набраният капитал ще се използва от Илевън Кепитъл за допълнително финансиране на бързо растящи компании от тяхното портфолио.

Тагове: , , , , , , ,