7 юни, 2023

Илевън Кепитъл АД стана първото специализирано дружество за рискови инвестиции във високотехнологични компании, листвано на Българска фондова борса (БФБ). Компанията дебютира на борсата след успешно проведено първично публично предлагане (IPO), в резултат на което Илевън Кепитъл АД набра над 2.1 милиона лева.

Размерът на капитала на Илевън Кепитъл АД е 2 301 528 лева, разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 /един/ лев. Книжата на Илевън Кепитъл АД се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard под борсов код 11C. Маркет-мейкър на емисията е инвестиционният посредник Карол.

„Листването на Илевън Кепитъл е исторически момент както поради факта, че това е първото дружество на БФБ, специализирано в рисковите инвестиции, така и заради това, че се случва във време на пандемия. Ние сме възхитени от куража и доверието на мениджърите на дружеството в бъдещето развитие на българските стартъп компании. Нещо повече, убедени сме, че значима част от новата ни бизнес история ще се пише от стартъп екосистемата в България“ , каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

 

“Листването на Илевън Кепитъл АД на БФБ е много важно събитие за нас. Радваме се да представим един различен клас активи, който иначе е труднодостъпен, неликвиден и изисква специализирани познания. От една страна предоставяме допълнителен капитал и време за портфолио компаниите да реализират своя потенциал, като същевременно целим да сближим стартъп екосистемата и публичните пазари”, сподели Даниел Томов, изпълнителен директор на Илевън Кепитъл.

Набраният капитал ще се използва от Илевън Кепитъл за допълнително финансиране на бързо растящи компании от тяхното портфолио.

Тагове: , , , , , , ,