18 май, 2024

Изследователи от OpenAI, Google Brain, Intel и 28 други водещи организации публикуваха документ, който предлага “инструментариум” за проверка на претенциите за етична интеграция.

Със загриженост около AI, който се простира от опасното безразличие до иновациите, пишат изследователите:

“AI системите са разработени по начини, които са в несъответствие с заявените стойности на тези, които ги разработват. Това доведе до засилване на загрижеността, изследванията и активизма, свързани с въздействието на системите за изкуствен интелект.“

Изследователите отбелязват, че значителна работа е насочена към артикулиране на етичните принципи от много играчи, участващи в развитието на AI, но твърденията са безсмислени, без да има начин да се проверят.

На този линк ще намерите документа с предложенията, както и списък с участниците.

Тагове: , , , , ,