22 юли, 2024

Documaster е норвежко-българска SaaS компания, целяща да разработи най-оптималното, модерно и лесно за ползване софтуерно решение за съхранение и управление на електронни документи и записи.  

Всичко започна през 2014 г. в Осло с екип от трима души, ентусиазирани да разработят модерен продукт, който да улесни работата в държавната и общинска администрация, спазвайки норвежкия стандарт за електронно управление на документи Noark, съществуващ от 1984 г.  

Днес, наши клиенти са над 200 институции и частни компании в Скандинавия, а екипът ни се състои от близо 100 колеги в 3 държави – Норвегия, България и Швеция. Голяма част от техническия ни екип, който отговаря за целия процес на разработка, тестване, и хостване на продуктите ни, както и за мигрирането на клиентски данни към тях се намира в София. Дължим успеха си най-вече на фантастичните колеги и желанието им да разработват качествен софтуер, улесняващ ежедневната работа на голям брой хора.  

Обичаме ентусиазма и позитивизма. Уважаваме колегите си и имаме доверие в опита им, защото е важно да се учим един от друг и да си помагаме, за да се борим заедно с предизвикателствата. Ценим хората и уникалните им таланти и характери. Грижа ни е за интересите и нуждите им и целим да ги подпомагаме, за да се развиват и усъвършенстват уменията си и да се чувстват щастливи като част от екипа ни.  

Тагове: