28 май, 2024

Groworking Space и Club House са споделени пространста, които са създадени в подкрепа на изследователи, предприемачи, студенти и хората, които биха искали да реализират успешно иновативно начинание. Създаването им цели и да подпомогне синергията между научната и предприемаческите общности за развитието на иновативни пазарни продукти или услуги, да стимулира и улесни обмена на знания и идеи между бизнеса и учените.

Ползвателите на Groworking Space ще имат възможност да осъществят тясна връзка с експертните екипи от 11-те високотехнологични лаборатории на научно-технологичния парк, които със своята експертиза да помогнат за развитието на иновативните им идеи или проекти. Groworking Space ще предоставя и редица услуги като консултации, обучения, менторски сесии, достъп до събития от календара на Sofia Tech Park, до програми и възможности за инвестиции и продължаващо развитие на иновативните им проекти.

Club House е автономна част от Groworking Space и представлява многофункционална зала за формални и неформални събития, които насърчават продуктивността. Целта на това пространство е да допринесе за създаването на различни общности, да подпомага обмена на идеи, постижения, резултати в научната и предприемаческата общност, които да активират процесите по комерсиализация на българската наука. Там ще се развиват клубове по интереси и ще бъде дом за техните редовни срещи.

Тагове: , , , ,