29 май, 2024

Сирма Груп Холдинг АД оповести своите междинни консолидирани финансови отчети за последното тримесечие на 2019 г.. През 2019 г. приходите на най-голямата публична ИТ компания в България достигнаха 61,454 млн. лева (EUR 31,421 млн.) като отбелязват ръст от 4,47% на годишна база с EBITDA* от 10,450 млн. лева (EUR 5,343 млн.) и нетна печалба от BGN 4,259 млн. (EUR 2,178 млн.).

Приходите са генерирани от продажби в 55 държави по света. Водещите пазари на Сирма Груп през 2019 г. са България с BGN 23,086 млн. или 37,57% от продажбите, САЩ с BGN 11,926 млн. или 19,41% от продажбите и Великобритания с BGN 11,626 млн. или 18,92% от продажбите.

Основните източници на приходи през изминалата година са продажбите на “софтуерни продукти” възлизащи на BGN 19,463 млн. или 32% от общите приходи и приходите от “ИТ услуги”, в размер на BGN 39,442 млн., формиращи 64% от дохода.

Сирма Груп Холдинг АД е най-голямата публична ИТ компания в България. Нейната история започва през 1992 година с фокус върху изкуствения интелект, ИТ услугите и развитието на софтуер. Дружеството е публично от 2015 година, когато негови акции бяха допуснати за търговия на БФБ, София. Днес Групата е с над 400 служителя и дъщерни дружества в САЩ, Великобритания и Бразилия и продажби в 55 държави по целия свят.

*EBITDA – оперативна печалба

Тагове: , ,