3 юни, 2023

Разработването на роботи успява да достигне до интересен и вероятно съдбоносен предел в своето развитие. Напредъкът е обвързан с това, не човек да интегрира умения в машината, а тя сама по себе си да успява да се развива и самоусъвършенства. 

Това се случва, след като инженери и изследователи от Google успяха да създадат алгоритъм, чрез който четирикрак робот, само в рамките на няколко часа развива умението да се движи напред и назад в пространството. Човешката намеса опира до това, че някой трябва да помогне на робота да се изправи, след като е падне – нещо, което неминуемо се случва при двигателните проби на машината. 

Най-напред в разработването е изграждането на виртуална околна среда, в която да се тества потенциалното поведение на робота. Моделирането и внедряването на алгоритмите e важно да бъдат подсигурени предварително, така че рискът от увреждането на робота да бъде минимален.

Когато роботът върви по неравен терен и например достигне ръб или пропаст, технологията го принуждава да прекрати своето движение и да се върне сам назад. Това свойство вероятно може да се окаже революционно за изработването на машини, които да придобиват нови умения, на базата на създалата се ситуация. Разширявайки своите познания, роботите могат да бъдат от още по-голяма полза за човечеството и за изпълнението на мисии от различен характер. 

Тагове: , ,
Author