20 юни, 2024

Новият Application Manager на Google, който се намира в beta вариант, има за цел да опрости и обедини работата между GitOps и Kubernetes. 

Application Manager-а представлява допълнение, което работи в Google Kubernetes Engine клъстер, съдържащ интерфейс с команден ред, работещ с appctl. Хранилищата трябва да бъдат хоствани или в GitHub, или в GitLab, а веднъж инсталирани, дивелъпърите ще могат да задават команди на апликацията. Application Manager ще включва две хранилища – едно за конфигурация и едно за кода на апликацията. 

Колкото до K8S инсталирането в YAML файл според Kustomize конфигурацията, се използват appctl команди, така че да се създаде база за тестване, оформление и продукция, от която се подготвя маркирана версия на приложението, така че да може да бъде направено внедряване с appctl команда. 

Application Manager-ът на Google би паснал добре с continuous integration/continuous delivery платформи като Jenkins или инструменти, използващи Tekton. Предимство е, че разработчиците, без необходимост от допълнителни инструменти, могат да използват GitOps. 

 

Тагове: , , , , , , , ,
Author