13 април, 2024

Димитър Минчев е ръководител на Академия за таланти по програмиране и преподавател в Център по информатика и технически науки на Бургаски свободен университет. 

Какъв тип обучения предлагате? 

Академията за таланти по програмиране към Център по информатика и технически науки при Бургаски свободен университет е образователна инициатива, предназначена за ученици и студенти.

Заделят ли българските фирми предварително бюджет за обучение или го правят при необходимост и защо? 

При работата ми с фирми от бранша се наблюдава тенденция ИТ компаниите  самостоятелно да предприемат обучения, предназначени за спецификата на тяхната работа.

Какъв е mindset-ът на българските разработчици –  Обективна ли е тяхната самооценка?

Все по често студентите имат по-висока от реалната оценка за своите знания.

На какъв етап от развитието на разработчиците може да се каже, че могат сами да се обучават? 

Според мен след 2-3 години се придобиват умения за самостоятелно учене.

Каква е ролята на университетите и на частните центрове за полагане на тези основи?

Университетът дава фундаментални знания и подготвя обучаемия за учене през целия живот

Имат ли различните поколения разработчици различна потребност от обучение?

Съществува разлика между поколенията поради спецификата на бързо развиващите се и навлизащи ИТ продукти.

Какви са предизвикателствата през академиите? 

Основно предизвикателство е конкурентната среда формирана от увеличаващият се брой академии.

Какви са изискванията на фирмите за кадри? Променили ли са се през годините? 

Поради засилено търсене на кадри, критериите за наемане на разработчици се занижават всяка изминала година.

Тагове: , , ,
Author