28 май, 2024

Денис Циплаков е сълюшън архитект в глобалната технологична компания за разработка на софтуер DataArt. Интересите му към компютрите се проявяват още в най-ранна възраст, което превръща “коденето” в хоби. Но в средата на 90-те години това хоби се оказало силно търсена професия и ето, че програмирането вече е негово занимание повече от 30 години. 

Имал ли сте взаимоотношение с българската ИТ общност? Какво е мнението Ви за нея?  

Преди четири години бях в България, когато откривахме нашия офис в София и ми се струва, че технологичната общност се развива добре и в положителен аспект. Ето, например тези конференции. Има доста голяма тълпа, но по-важното е, че аудиторията е заинтересована от това, което се случва, от лекциите. Виждам тяхната ангажираност към темите, което е много хубаво. 

Кое правило най-често прилагате на работа? 

Винаги уважавай човека, с когото работиш. 

Какво според Вас ще е бъдещето на технологиите? 

Този въпрос винаги е интересен. Според мен в днешно време информационните технологии се разработват по специфичен начин. Все повече еднотипни технологии, все повече хора, вършещи сходни неща и все повече системи за работа. Но аз мисля, че причините за това са логични и ясни. Програмните езици вече не се развиват с чак такива темпове. Ако например вземем края на 90-те години – тогава бе дадено началото на нови страхотни технологии, като HTML и Java например. А днес ги използваме, но те се разрастват на широчина, а не на височина. Разработват се допълнения на вече измислени неща, но не се създават нови. Мисля, че тази тенденция ще се запази в следващите няколко години. 

В такъв случай, какво бихте посъветвали младите разработчици, тези, които тепърва стартират своето професионално развитие? 

Бих ги посъветвал да наблегнат на базисните познания и умения. Съдейки по сегашния ИТ пазар, има много позиции, на които един млад специалист би могъл да започне работа след три месеца, например. Същевременно, тези позиции имат нещо като краен срок, защото пък ако ги работиш три години, ще знаеш всичко, свързано с тях, и няма да има накъде да израснеш. Т.е. – ще си достигнал едно оптимално ниво и ще е трудно да се насочиш в друга посока, защото вероятно ще загубиш от заплатата си или други ресурси, свързани малко или много с преквалификация. Затова, ако имаш базисните познания по компютърни науки, ще имаш представа от всичко, ще бъдеш гъвкав и ще можеш да се преориентираш в каквато и да е насока. 

Интервюто проведе Стефан Стефанов

Тагове: , , ,
Author