24 април, 2024

Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat обединяват сили за създаване на open source съюз, който ще направи софтуерния дивелъпмънт по-защитен. Наименованието на инициативата е Bytecode Alliance, а идеята е да бъдат създадени софтуерни основи, изградени върху стандарти като WebAssembly и WebAssembly System Interface (WASI).

Каузата на Bytecode Alliance е да бъде създадена платформа, която позволява на дивелъпърите и доставчиците да използват ненадежден код във всяка инфраструктура за всяка операционна система и всички устройства. Така, Mozilla, Fastly, Intel и Red Hat се надяват да създадат среда, където сигурността и ефикасността могат да съществуват заедно в най-широкия диапазон от устройства и архитектури.

Всички участващи в алианса ще създадат по няколко open source проекта, които ще допринесат за успеха на начинанието, включително Wasmtime – малък и ефикасен runtime за WebAssembly & WASI;  Lucet – ahead-of-time компилатор и runtime за WebAssembly & WASI, фокусиран върху приложения с ниска латентност и висока съвместимост; WebAssembly Micro Runtime (WAMR) – runtime за вградени устройства и Cranelift – междуплатформен генератор за код с фокус върху сигурността и производителността.

Тагове: , , , , , , , , , ,