21 юни, 2024

За една година NVIDIA зададе стандарти за трениране на невронни мрежи в бази данни с осем рекорда в областта. Днес NVIDIA се затвърди като лидер в областта, след като постигна най-бързите резултати в ново изследване, посветено на  инферирането на изкуствения интелект при обработка на информация в бази данни.

Първото независимо оценяване на резултати от инфериране на изкуствен интелект, наречено MLPerf Inference 0.5, излъчи като победител именно NVIDIA. GPU за центровете за данни на компанията се представиха най-добре в пет различни показателя на MLPerf., които покриват установени AI приложения като класификация на снимки, засичане на обекти и преводи.

Оценяването е използвало модели, насочени към широка гама от приложения за телефон, компютър и клауд платформи, които помагат за самоуправление на автомобили, лицево разпознаване и обработка на естествения език.

Тагове: , , , , , , ,