20 юни, 2024

По време на ежегодната среща на невролози в Чикаго, учени представиха нов инструмент, чиято цел е подобряване на комуникацията сред хора, парализирани до степен, в която не могат нито да пишат, нито да говорят. 

Ключът към успеха на технологията се крие в човешкото въображение. Всъщност, инструментът е доста комплексен. Поради неспособността на човек, парализиран от врата надолу да говори и пише, единственият пряк път са неговите мисли. Представянето е включило доброволец, демонстриращ метода на работа. Неговата функция е била да визуализира в главата си движенията на ръката при изписване на буквите. По този начин, буквите образуват думи, а думите изречения. 

След като е ясно, че писанено е обвързано с първичната моторна кора на мозъка, дори само при визуализиране на това, че пишем, именно в тази част се отчита мозъчна дейност, която се записва благодарение на микроелектроди. 

Тази информация след това се обработва от мозъчно-компютърен интерфейс – система, събираща мозъчните сигнали, анализираща информацията и трансформираща ги в команди. По време на представянето, технологията е успяла да разчете казаното или по-скоро помисленото от доброволеца с 92% точност и скорост от 66 букви на минута, съобщават от ZDNet. 

Технологии, прокарващи път към по-ефикасен живот на хора в затруднено положение съществуват от преди, но ще напредват все повече. Например, екран на който е поставена цялата азбука и курсор, отчитащ командите на мозъка, водещи към определена буква – подобно на машината, с която Стивън Хокинг успяваше да комуникира. 

Учените очакват новопредставения инструмент да се усъвършенства и развива скоростта си, но засега най-големият недостатък е липсата на автономност. Освен с учени наоколо и в специална лаборатория, инструментът е неприложим безнадзорно от човек, който не разбира от наука, а това на този етап възпира от ежедневна и мобилна употреба.  

Тагове: ,
Author