16 юли, 2024

Езикът за програмиране Nim 1.0 обещава на разработчиците стабилна база за код, в която бъдещите версии няма да се счупят. Nim е статично-типизиран програмен език, който черпи от концепции на езици като Modula-3, Delphi, Ada, C++, Python, Lisp и Oberon.

Въпреки това, тъй като е компилиран за програмиране със система със статичен тип, той също е сравняван с Rust, C++ и Go. Компилаторът на Nim може да генерира изпълними файлове за разпространение в Windows, Linux, BSD и macOS системи. Той също се компилира в C, C++ и JavaScript. Nim разполага с разнообразна поддръжка на редактори, която включва Nim Aporia, Visual Studio Code, Emacs и Vim.

Тагове: , , , , , , , ,