22 юли, 2024

3% от програмистите, включили се в проучването “Заплатите в софтуерния бранш” смятат, че заплатата на Senior Developer трябва да е над 10 000 лв.

16% от вас посочиха “Между 3 000 и 5 000 лв”

21% споделиха: “Между 7 000 и 10 000 лв.”

56% от вас очакват “Между 5 000 и 7 000 лв.”

Какво мислите вие?

Попълни анкетата

Посочените по-горе резултати са текущи и имат за цел да очертаят актуалната тенденция. Окончателните резултати ще бъдат обявени след приключване на проучването в края на м. септември. 

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,