21 юни, 2024

“Максималната заплата ще се изравни със Западна Европа” – това смятат 44% от софтуерните разработчици, включили се в националното проучване на DevStyleR.

Останалите отговорили на въпроса “Каква е максималната заплата в сектора” смятат, както следва:

  • 28% от включилите се – “Над 10 000 лв.”,
  • 24% от включилите се – “Над 15 000 лв.”
  • 3% посочват друго.

Посочените по-горе резултати са текущи и имат за цел да очертаят временна тенденция. Окончателните резултати ще бъдат обявени след приключване на проучването в края на м. септември.

Попълни анкетата

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,