19 юли, 2024

Световният икономически форум 2019 започна на 1 юли в китайския град Далиан. Тридневното международно събитие събира емблематични технологични стартъпи и 56 от тях ще носят името “Технологичните пионери”. Темата ще бъде “Leadership 4.0: Succeeding in a New Era of Globalization”, в която ще се включат лидери от правителства, бизнеса, гражданското общество, академичните среди и изкуствата.

Съществува вече компания, която планира 3D печатане на ракети за Марс, друга използва AI, за да направи автомобилите да предсказват поведението на другите участници в движението. Някои се занимават с обработка на данни за природни бедствия, а други с биотехнологии. Повече от една четвърт от тазгодишния прием са компании, водени от жени, и са разпространени по целия свят – Азия, Африка, Европа и Америка. Сферите на стартъпите са разнообразни, затова обърнете внимание на някои от тях, избрани на случаен принцип.

Airobotics

Airobotics си партнира с водещи предприятия и правителства по света, за да дигитализират бизнеса си. Това е първото и единствено в света съвместимо с нормативната уредба решение за безпилотни летателни апарати, което може да се управлява дистанционно. Автоматизираната система Airobotics е специално построена, за да опрости операциите с безпилотни самолети. Роботизираната авиационна база на компанията, мултисензорният безпилотен самолет и изкуственият интелект (AI) автоматизират цифровизацията на сайтове и градове чрез високочестотно събиране, обработка, визуализация и анализ на данни.

Callsign

Има много проблеми, свързани с идентифицирането, свързани с цифровата икономика и не е справедливо да се натоварват потребителите. Нашият дигитален свят работи за идентичността на хората и знанието, че човекът отсреща е именно този, за когото се представя. Callsign помага на потребителите да имат по-автономен дигитален живот по възможно най-безпроблемен начин

Guangzhishu Technology

Guangzhishu (Points) изгражда протокол за сътрудничество, основаващ се на опазване на неприкосновеността на личния живот и мащабируем блокчейн, за привличане на приобщаващото финансиране към по-слабо обслужваното население и подобряване на ефективността на финансовите институции. Протоколът за точки (PTS) позволява защитните изчисления да се извършват в силозите за данни без излагане на сурови такива.

DabaDoc

Този стартъп свързва милиони пациенти с хиляди лекари в Африка. Това радикално подобрява процеса на откриване на лекар и разрушава географските бариери. DabaDoc подобрява достъпа, продуктивността и резултатите. Използвайки телездраве, machine learning за здравно образование и партньорства с ключови частни и обществени заинтересовани страни, то помага да се преразпределят ограничени човешки и капиталови ресурси.

Photanol

Photanol е началото на нова ера за химическата индустрия. Компанията осигурява нуждите на следващото поколение от материали и съставки, като произвежда химикали и горива от въглероден диоксид, вместо да изчерпва изкопаемите ресурси, да се нуждае от изхвърляне на отпадъци или въздействието на веригите за доставка на храни.

 

 

автор: Атанас Нейчев

 

 

Тагове: , , , , , , , , , , , ,