20 юни, 2024

Българската компания “Перси” e първата в световен мащаб, която създаде 8-процесорен компютър. Разберете естеството на работата по този проект и какви са изискванията за доставка на сървъри за CERN. Отговорите предостави Мартин Филев – технически директор в Перси ООД

Г-н Филев, наскоро Вашата компания създаде първия 8-процесорен компютър. Какви са неговите технически характеристики?

Осемпроцесорният сървър е  с общо 224 ядра (8 процесора всеки с 28 ядра), процесорите са последно поколение Intel® Xeon® Platinum 8180M Processor (38.5M Cache, 2.50 GHz), 6TB RAM памет и дисково пространство от 8TB високоскоростни NVMe SSD диска. Сървърът е 7U и е обезпечен от 5 резервирани захранвани по 1600W.

Специфичното в този сървър е концентрацията на огромна изчислителна мощност и изключителното количество оперативна памет, концентрирана в една единствена система. Това дава възможност на клиента да прави изчисления, които не са възможни от няколко отделни сървъра.

Колко специалисти работеха по компютъра?

Тъй като това не е сървър, който се изработва често, освен търговецът, отговорен за сделката – Пламен Върбов, целият технически отдел беше натоварен с верифициране на системата и подготовката й за въвеждане в експлоатация. Системата беше подложена на пълно натоварване в продължение на повече от 72 часа, за да тестваме работоспособността и надеждността й. Всъщност 72-часовите изпитания са задължителни за всяка една от произведените от нас сървърни системи.

Колко време отне този проект и на каква стойност е той?

Проектът е за клиент, с който работим от доста време, имаме изпълнени и други големи поръчки с него. Изградили сме пълно доверие помежду ни и бързо успяхме да го убедим, че това е най-доброто решение за нуждите му. От гледна точка на изпълнение, изискването беше сървърът да бъде доставен и готов за експлоатация за по-малко от 3 седмици. За такъв тип оборудване това е изключително кратък срок, но въпреки всичко, успяхме. Стойността на сделката е около 300 000 долара.

Кое е иновативното от гледна точка на технологии, което компанията Ви има като практика в разработката?

Компанията ни се стреми винаги да вгражда в продукцията си всички най-нови и иновативни технологии в областта на компютърната техника. Целта е клиентът да получи винаги най доброто и най-новото за цената, която плаща. Стремим се да изслушаме клиента и да отговорим най-точно на нуждите.

Перси е известна и с доставка на сървъри за CERN. Какво е предизвикателното в тази задача?

За да пробиеш и да се наложиш при клиент като CERN, се изисква много точно и отговорно да си гледаш работата. Изискват се много технически знания и познаване на цялата компютърна и сървърна индустрия към момента. Необходимо е да работим по много точни правила като компания.

CERN всъщност пуска едно маркетингово проучване от десет страници с въпроси, на които трябва да отговориш. След като преценят, че компанията отговаря на техните критерии, я канят да участва в конкурса. Пускат около стотина такива проучвания, одобряват 40-50 за оферти, 15-20 оферират, а една или две получават поръчка. Не можете да си представите за какво пресяване става въпрос. Имат технически въпросник, в който имат 15 екселски страници чисто технически въпроси. Интересното е, че те купуват по тотална цена на притежание за 3 години – това включва цената на техниката, транспорта, консумацията на електричество плюс цената на резервните части, които гарантират определен срок за обслужване.

Ще ви дам пример: Между $20,000 и $120,000  е разликата в консумацията на електричество за три години между различните решения. Ако най-ниската ценова оферта за техника идва с неоптимална консумация, тази оферта става неуспешна. Става въпрос за много комплексна оценка. При CERN няма субективни фактори, а е въпрос на формула, няма нещо, което да се изтълкува по друг начин – който си е свършил работата както трябва, получава съответната оценка.

Доставките към CERN са по всякакви направления. Имаше една поръчка за над 200 машини с добавени платки на CERN, които изчисляваха как се движи Хигс бозон частицата. Повечето сървъри са двупроцесорни и оптимизирани за най-оптимално съотношение между цена, производителност и консумация.

Също така те оценяват по достойнства, а не по приятелство и връзки. За да можеш да изпълниш поръчка към CERN, е необходимо да имаш подходяща производствена база, в която да могат да бъдат произведени стотици сървъри за кратко време, както и необходимият финансов ресурс за това. Също така в компанията трябва да има много точни правила за работа, защото CERN имат много прецизни изисквания за изпълнението на всяка една поръчка – маркиране на техниката, настройки на BIOS и т.н. Всяка грешка се наказва. Много важен е и подборът на компонентите, с които изграждаме сървърите, защото при неправилно подбран такъв, който дефектира, е възможно CERN да върнат цяла поръчка.

Какъв е най-добрият Ви съвет за сигурно съхранение на данни?

Съветът ми е колкото повече, толкова повече – т.е. колкото повече подсигурявате данните си, толкова по-добре. Живеем във време, в което не само има вариант да загубите данни, заради технически проблем, но те биха могли да бъдат загубени и поради криптовируси, например. Така че подсигурявайте данните си по няколко начина! Хубаво е на сървъра да има активирано “Shadow Copy”. Отделно всеки ден трябва да се прави “Online Backup”. Другото задължително условие е на определен период от време да правите и “Offline Backup”.

 

Благодарим на екипа на Persy за интересната информация!
Интервюто проведе Вяра Стефчева.

Тагове: , , , , , , , , ,