22 април, 2024

Водещият световен доставчик на решения с отворен код Red Hat разширява достъпа към Linux за всяко предприятие, всеки облак и всякаква натовареност с Red Hat Enterprise Linux 8. Платформа лидер в сектора е с нови нива на интелигентност, автоматизация и продуктивност за разработчиците, предоставяйки по-последователна бизнес основа.

“Обхващаща целия хибриден облак, водещата в световен мащаб Linux Enterprise платформа играе ролята на катализатор за ИТ организациите, за да вършат те нещо повече от просто справяне с днешните предизвикателства; тя им дава основата и инструментите, за да създадат своето бъдеще, където поискат” – това каза Стефани Чирас, вицепрезидент и генерален мениджър на Red Hat Enterprise Linux.

Red Hat Enterprise Linux 8 е операционната система, отговаряща на съвременните дигитални изисквания на хибридния облак и създадена да поддържа натоварванията и операциите, които се простират от корпоративните центрове за данни до множество обществени облаци.

Red Hat Enterprise Linux 8: Интелигентен Linux за хибридния облак

В продължение на повече от 15 години Red Hat помага на предприятията да създават своите нововъведения в Linux – първо в техните центрове за данни, а днес в хибридния облак. Тъй като центровете за данни нарастват по мащаб и обхват и наблюдаваме увеличаване на натоварването, уменията, необходими за внедряване и поддържане на производствени системи, базирани на Linux, стават все по-критични. С обявяването на Red Hat Enterprise Linux 8, тази интелигентност и опит вече са вградени в абонаментите на Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Insights, предоставяйки експертния опит на Red Hat Linux като услуга.

Red Hat Insights спомага за проактивното идентифициране и преодоляване на ИТ проблемите – от уязвимости в сигурността до проблеми със стабилността. Тя използва прогнозни анализи, базирани на обширните познания на Red Hat за отворените технологиите, като по този начин помага на администраторите да избегнат проблеми и непланирани прекъсвания в Deployment среда.

Red Hat Enterprise Linux 8 въвежда и Application Streams, поток в който с голяма честота се актуализират всички бързоразвиващи се езици, frameworks и инструменти за разработчици.

Уеб-конзолата Red Hat Enterprise Linux пък осигурява интуитивен, последователен графичен интерфейс за управление и наблюдение на системата Red Hat Enterprise Linux и нейната производителност. Red Hat Enterprise Linux System Roles, от своя страна, автоматизира много от по-сложните задачи около управлението и конфигурирането на Linux в Production. Накратко, това представлява предварително конфигурирани Ansible модули, които позволяват готови автоматизирани потоци за работа с всякакви общи, сложни задачи на системния администратор. Тази автоматизация улеснява новите системни администратори и работата им с Linux протоколи и помага за премахване на човешката грешка като причина за често срещаните проблеми при конфигурация

За да подобри сигурността, Red Hat Enterprise Linux 8 поддържа най-силните и нови криптографски стандарти OpenSSL 1.1.1 и TLS 1.3.

Благодарение на приложенията и услугите в облака, които често водят до дигитална трансформация, Red Hat Enterprise Linux 8 осигурява пълна поддръжка на Red Hat container toolkit.. Въз основа на отворени стандарти инструментариумът предоставя технологии за създаване, управление и споделяне на контейнеризирани приложения.

Въз основа на дълбоките партньорства, създадени от Red Hat с други ИТ лидери и благодарение на много обширни тестове, Red Hat Enterprise Linux 8 задвижва добавена стойност за специфични хардуерни конфигурации и работни натоварвания, включително Arm и POWER архитектура, както и приложения в реално време и SAP решения.

Тагове: , , , ,