21 юли, 2024

Димитрина Тодорова, директор на Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ), коментира развитието на обучението по програмиране в Бургас и какви събития се организират в гимназията.

Как се развива образованието по програмиране в Бургас?

Образованието по програмиране в Бургас като план е стартирано преди повече от 3 години в двата университета Бургаския свободен университет и Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, като има специалности “Софтуерно инженерство” и “Компютърни науки”, които са дофинансирани от Община Бургас. Има няколко училища, които предлагат няколко специалности по приложно програмиране и програмно осигуряване. Предвид необходимостите на бизнеса и желанието на града да привлече повече компании от IT сектора да дойдат и да работят в града, от Община Бургас решават, че трябва да се създаде едно централизирано място по обучение на средни специалисти. Така че ние тепърва като общност и като град ще стартираме различни процеси, които са по-градивни във времето, свързани с професията на програмиста – чрез състезания за ученици, допълнителни възможности за обучение, за да имаме повече специалисти, подготвени за този бранш.

Каква е методологията на работа спрямо езиците и технологиите, които се преподават?

Ние работим по учебен план, който е подписан от министъра на образованието през 2017г. Учебните програми все още се разработват. Има само две други професионални гимназии, които работят в това направление ТУЕС в София и Професионалната гимназия в Правец. В източната част на България ПГКПИ е първото тясно специализирано училище за тази сфера. Залагаме много не само на учебните програми, които ще бъдат разработени и споделени от колегите от другите професионални гимназии, а разчитаме също така на световните академии на Microsoft, Cisco, Oracle и Adobe. Имаме си международен изпитен център и деца, които вече са си преминали първите си сертификационни изпити. Смятам да работим усилено в тази посока. Вярвам, че кадрите, които обучаваме няма да кандидатстват за работни места в държавата, а ще кандидатстват за работни места по целия свят.

Интересуват ли се децата от програмиране? Какво е Вашето мнение за децата на Бургас?

Определено имат интерес към програмирането. Не казваме, че програмирането веднага става тяхно първо любимо занимание. През първата учебна година сме стартирали различни процеси или различни пътища, които те да открият програмирането. Тези, които имат афинитет към по-логическата част на нещата и са математически ориентирани, те са любителите на кода. Тези, които имат интерес към конструиране и сглобяване, използваме добрите комплекти за обучение на Arduino и LEGO. Още от първата година ги ориентираме, за да видят, че има програмиране почти във всичко. Не е задължително да пишеш директно конзолно програмиране или направо да пишеш само програмен код, а самият принцип на програмиране е свързан с други процеси.

Какви събития се случват в училището?

Имаме доста динамичен режим. Първо да кажа, че учебният ни ден започва в 8:30ч. и завършва в 17ч. Като времето от 15:20 до 17 е посветено на точно такива занимания, които се правят в часовете по компютърно моделиране. Децата са разделени на малки групи и се разпределят по интереси. В тези часове имаме и онлайн конферентни обучителни семинари със специалисти от IT компаниите или когато имат възможност ни посещават на място. Нашата програма е по-скоро мотивираща, за да видят, че програмирането има много приложения и че не е задължително да бъде досадно и скучно.

Други занимания са съботно-неделни. Те са свързани с участия в състезания, подготовка на проекти, с работа по конструиране на електронни схеми, които по-късно те програмират. Hackathon Burgas ще ни бъде на гости през май месец. Имаме вътрешни проекти, при които се разработват “Зелени срещу сиви технологии”.

Според Вас какво ще е бъдещето на образованието по програмиране?

Обучението на хората, които ще се занимават с технологични специалности, е шанс на икономиката. Децата с тези специалности ще имат по-добро бъдеще. Ние не трябва да го изпускаме, защото аз вярвам, че IT компаниите ще инвестират в тези кадри, така те ще имат един много успешен бизнес в бъдеще, защото ще имат работна ръка. Образователната система е много тясно свързана с икономиката и това през последните 20 години беше забравено. Сега всички, които работим в тази сфера се радваме, че бизнесът обърна внимание на образователната система и предприе действие да влезе в обучителните процеси и в средното образование. Това е много важно за децата!

Интервюто проведе Атанас Нейчев.

Тагове: , , , , , , ,