19 май, 2024

Разстройствата в развитието от аутистичния спектър изглежда са бичът на съвремието и цивилизования свят, където детската смъртност е ниска, здравната култура висока, а продължителността на живота се увеличава. Няма съмнение, че честотата на този тип поведенчески разстройства се увеличава – първите данни за това идват от САЩ. Впоследствие страни като Швеция, Великобритания, Тайван, Австралия също потвърждават, че през последните 20 години случаите на диагностицирани пациенти с подобен тип отклонения в развитието е нараснал между два и осем пъти. Причините за това са комплексни и противоречиви, но за щастие съществуват много и различни подходи и терапии, чрез които състоянието и качеството на живот на тези пациенти може много да се подобри. И тук на помощ идват новите технологии. В следващия материал от Цветанка Боева ще ви представим някои от тях и ползата им за развитието на деца и възрастни със специфични нужди.

Невро-биофийдбек. При този метод се измерва мозъчната активност на пациента в реално време, при което той получава обратна връзка и възможност да промени модела на функциониране и реакция при определени дейности. Това е много важен момент, тъй като дава възможност на трениращия по този начин човек сам да участва във възстановяването си и го превръща в самоусъвършенстващ се индивид, а не в пациент. При биофийдбека чрез сензори, електронна апаратура и софтуер се измерват промените в концентрацията на вниманието, нивото на тревожност, мускулното напрежение и други параметри и веднага се онагледяват на монитор в разбираема и забавна форма – най-често като промени в анимации, под формата на компютърна игра или графика. Информацията се визуализира на два монитора – единия за терапевта, а другия за трениращия, който чрез контрол на реакциите и мисълта си може да предизвика промени във визуализацията. Методът се използва успешно при деца с хиперактивност, аутизъм, обучителни затруднения и дефицит на вниманието, както и от здрави хора, които биха желали да подобрят концентрацията и работоспособността си.

FastForWord е компютърна програма, която набира огромна популярност през последните 15 години. С нейна помощ се преодоляват затруднения в четенето и езиковите умения на деца с дислексия, различни форми на аутизъм, дефицит на вниманието или други обучителни затруднения. Разработена от четирима невролози, програмата използва принципите на невропластичността – способността на мозъка да се променя, за да отговори на стимулите, които получава. Стремежът е с помощта на систематични и интензивни умствени упражнения да се предизвикат бързи и трайни промени в мозъка, които да помогнат на обучаващия се да подобри когнитивните си умения. Подобна програма е и Reading Assistant – при нея се използва технология, която записва всяка дума при четене на глас и осигурява моментална помощ, когато обучаващият се среща затруднения с прочитането или произнасянето на дадена дума. По този начин се подсилват уменията за гладко четене.

Говорейки за технологии, помагащи на деца с проблеми в развитието, няма как да не споменем кохлеарните импланти – технологията, която е в състояние да възстанови цяло едно сетиво – слуха. Хиляди тежкочуващи или хора с пълна загуба на слуха разчитат на нея. Кохлеарните импланти заобикалят увредената част на ухото и използват електрически стимули, за да възстановят слуха. Имплантната система улавя звука чрез микрофони, след което го обработва. Обработеният звук се изпраща директно към слуховия нерв чрез електрод. Електродите използват електрически импулси, за да стимулират нерва и да наподобят процеса на нормално чуване. Тази медицинска технология е подобрила състоянието на огромен брой хора. Успешното и прилагане практически елиминира проблемите в развитието, до които води липсата на слух.

Друга технологично базирана терапия е аудио-визуалната мозъчна стимулация. При нея чрез слушалки и специално проектирани очила се постига промяна в активността на нервната система, като се използват повтарящи се в определен ред светлинни, звукови и тактилни импулси. Използва се често при работа с невербални деца, при заекване, разстройства от аутистичния спектър.

Доста се спори дали бурното развитие на технологиите има принос в увеличаващия се брой на хората с разстройства в развитието. Безспорно е обаче едно – технологиите могат съществено да помогнат за преодоляването на тези разстройства, подобряването на когнитивните способности и мозъчните функции. Да се надяваме, че повече хора, обвързани с процеса на разработка на нови технологии, ще обърнат внимание на влиянието им в тази сфера и ще се ангажират с процеса.

Автор: Цветанка Боева, участник в инициативата “Media Academy”

Тагове: , ,