13 април, 2024

Oracle прави разработчиците по-продуктивни с последната версия на Java. Новите подобрения повишават производителността, функционалността и сигурността на Java SE платформите за реализация като цяло и JDK в частност.

Oracle JDK 12 е следващото шестмесечно издание след Oracle JDK 11, което беше първата функция за дългосрочна поддръжка (LTS), по предварително обявения 6-месечен ритъм на пускане. През септември 2017 г. Oracle обяви преминаването към модел за временно публикуване на Java SE с нова версия на всеки 6 месеца. Планира се да се пускат нови LTS версии на всеки три години, които започват с Oracle JDK 11. Oracle JDK 12 ще получи минимум две актуализации на Oracle CPU преди да бъде заменен от Oracle JDK 13, който трябва да се появи през септември 2019 година. Шестмесечният ритъм на пускане позволява на Oracle да доставя нови функции на JDK по-бързо, което спомага за ускоряване на приемането и използването от разработчиците.

Подобно на JDK 10, който предостави дванадесет подобрения, и JDK 11, който осигурява седемнадесет подобрения, Oracle продължава да предлага нови иновации с по-голяма достъпност в JDK 12, което носи осем нови подобрения, насочени към подобряване на продуктивността на разработчиците:

JEP 189: Shenandoah: A Low-Pause-Time Garbage Collector (Experimental)
JEP 230: Microbenchmark Suite
JEP 325: Switch Expressions (Preview)
JEP 334: JVM Constants API
JEP 340: One AArch64 Port, Not Two
JEP 341: Default CDS Archives
JEP 344: Abortable Mixed Collections for G1
JEP 346: Promptly Return Unused Committed Memory from G1

 

За пълния списък с функции, въведени в JDK 12, посетете тази страница.

За да даде на разработчиците по-голяма гъвкавост, Oracle продължава да предлага абонамент за Oracle Java SE, достъпен, предсказуем, платен за ползване, който предоставя на клиентите достъп до Java SE лиценз и поддръжка за системите, от които се нуждаят, когато те се нуждаят от нея.

Както и при предишните издания на Java SE, Oracle продължава да напредва и да управлява по-голямата част от подобренията в Java SE, включително в JDK 12, и да приветства техническо участие и сътрудничеството с екосистемата и с общността на OpenJDK.

Източник: GuruForum

Тагове: , , ,